Öppet brev till svenska EU-parlamentariker | Fria.Nu

Debatt


InEUmanity Malmö
  • InEUmanity Malmö uppmanar alla svenska EU-parlamentariker att tillsammans rösta emot nya lagförslag som starkt begränsar asylrätten.
Fria Tidningen

Öppet brev till svenska EU-parlamentariker

Sverige har makt att stoppa Common European Asylum System, åtta lagförslag som begränsar asylrätten starkt inom EU. InEUmanity Malmö uppmanar Morgan Johansson och Anders Ygeman att stå upp för alla människors rätt till liv och rösta emot lagförslagen.

Förra veckan, torsdagen den 23 mars, arrangerade EU-kommissionens representation i Sverige en EU-dag på Lunds universitet. Under dagen lyftes frågor som ”Hur påverkar EU din vardag? Hur kan du påverka EU?” samt ”Hur kan vi gemensamt lösa flyktingkrisen?”. I samband med detta ville vi i InEUmanity Malmö lyfta de lagförslag om gemensam migrationspolitik inom EU som förhandlas för tillfället, samt kräva av våra ansvariga politiker att de sätter stopp för den pågående urholkningen av asylrätten i Sverige och EU.

Inom EU pågår just nu förhandlingar om åtta olika lagförslag som rör asylrätten. Sammantaget går de under namnet Common European Asylum System. Går de igenom kommer de att avsevärt försämra asylrätten inom hela unionen. Den asylrätt, som infördes efter andra världskrigets fasor och som är till för att försäkra flyktingar skydd från förföljelse, förtryck, tortyr och krig håller nu på att monteras ner, bit för bit.

Minnet är kort. Det visar inte minst Stefan Löfvens ord från hösten 2015 om att hans Europa inte bygger murar. För hans Europa gör just detta, dessutom i ett ökande tempo. Fort Europa har byggts under lång tid, och om de aktuella lagförslagen klubbas igenom byggs dess murar mot omvärlden ännu mycket högre.

Under förra året införde Sverige gränskontroller och slutade utfärda permanenta uppehållstillstånd som norm. Detta skulle vara en tillfällig lag, till för att ge oss i Sverige så kallat ”andrum”. Dessa inhumana lagar riskerar dock att permanentas i och med det lagpaket som just nu förhandlas inom EU. European Common Asylum System ska skapa en gemensam och strängare asyllagstiftning för EU:s medlemsländer. Lagstiftningen kommer reglera vem som har rätt till skydd, hur skyddet ska utformas och vilken typ av uppehållstillstånd som människor ska få. I praktiken kommer EU:s nya lagstiftning göra det betydligt svårare för människor på flykt inom hela EU. Förslagen innebär bland annat att:

Permanenta uppehållstillstånd förbjuds i hela EU.

Familjeåterförening ska räknas in i kvotflyktingssystemet, vilket innebär att det kommer bli betydligt färre platser för de mest utsatta flyktingarna.

Om en person har ”skapat” sitt eget asylskäl kommer man inte beviljas uppehållstillstånd. Det gäller bland annat människor som konverterar eller hbtq-personer som kommit ut först i sitt nya hemland.

Asylsökande som rör sig från det första Schengenland de anlänt till straffas genom att asylprocessen avslutas.

Samtidigt som detta sker sluter EU – med ekonomiska och politiska påtryckningsmedel som piska – avtal med länder utanför EU om att dessa länder ska hindra människor på flykt att alls ta sig till Europa. De ska hållas utanför unionen, utanför vårt blickfång. För de som ändå lyckas ta sig innanför EU:s yttre gränser ska det bli ännu svårare än det redan är att få stanna.

Detta projekt – att med alla till buds stående medel hålla flyktingar borta från EU – som vi nu ser genomföras i ett eskalerande tempo menar vi är en väldigt farlig utveckling. Den är farlig därför att den värderar människoliv olika. Den är farlig för att den glömt allt vad solidaritet heter. Det är ett projekt som syftar till att inskränka människors rätt till liv utifrån godtyckliga parametrar som födelseland och nationsgränser.

EU-parlamentet och Europeiska rådet deltar båda i den lagstiftande processen inom EU. Inom båda dessa institutioner sitter svenska politiker med makt att stoppa lagförslagen. Vi kräver att våra representanter i EU-parlamentet röstar nej till alla de lagförslag som inskränker flyktingars rättigheter och möjligheter till trygghet, frihet och liv.

Inom Europeiska rådet fattas beslut genom konsensus. Detta innebär att våra representanter där har direkt makt att stoppa utvecklingen. Vi i InEUmanity Malmö kräver att Morgan Johansson och Anders Ygeman – som i egenskap av Sveriges migrationsminister respektive inrikesminister representerar Sverige i förhandlingarna om Common European Asylum System – gör just detta. Vi kräver att de använder sitt veto för att stoppa lagförslagen. Vi kräver att de står upp för alla människors rätt till liv.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu