Det är dags att leverera nu Göteborg | Fria.Nu
Madelene Axelsson

Inledare


Tillgänglighet

  • Ett enkelt avhjälpt hinder har visat sig vara allt annat än enkelt att avhjälpa. I alla fall om vi frågar Göteborgs kommun. Men nu kommer det en ny app som förhoppningsvis visar på en vilja till förändring.
Göteborgs Fria

Det är dags att leverera nu Göteborg

Göteborgs stad lanserar en ny app för att vi enklare ska kunna anmäla enkelt avhjälpta hinder i staden. Bra initiav men nu vill det till att kommunen också levererar, och med den saken har det tidigare varit lite si och så.

EAH. Det är förkortningen för Enkelt Avhjälpta Hinder som kommunerna sedan år 2001 är ålagda att åtgärda för att fler ska få tillgång till staden. Det gäller även Göteborgs kommun, även om en inte kan tro det om en försöker ta sig runt utan att gå, se eller höra. Göteborg har riktigt dåligt rykte när det gäller tillgänglighet, så därför är det lite kors i taket-reaktion på redaktionen när det plötsligt häromdagen damp ner ett pressmeddelande om att Göteborgs stad på eget initiativ kommit upp med en app där en ska kunna anmäla otillgänglighet när en snubblar över dem runtom i staden (http://www.goteborgsfria.se/artikel/127442).

”Göteborg ska gå i bräschen” skrivs det och klappas friskt på egna axlar. Det får de gärna när de gör något bra, men balans är också bra och en liten torr tillbakablick är på sin plats för att få känsla för helheten.

Krav på tillgänglighet i publika miljöer har funnits i plan- och bygglagstiftningen sedan 1960-talet, men först 2001 kom bestämmelserna med krav om att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde, så kallade publika lokaler, och på allmänna platser. Det rör sig om förhållandevis små åtgärder som är av stor betydelse för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. I plan- och bygglagen anges att ”alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.”

När reglerna infördes angav regeringen i förarbetena till lagstiftningen som målsättning att alla enkelt avhjälpta hinder skulle vara avhjälpta senast vid utgången av år 2010.

2010 kom och gick och Göteborg förblev bedrövligt. Varför? Jo för det jag citerade ovan innefattar två stora problem; hindren ska avhjälpas i relation till praktiska och ekonomiska förutsättningar som inte reglerades, samt att regeringen sa att ”målsättningen är..”. Så kan en inte formulera sig om det ska hända något. En ramp för 300 kronor kunde anses för dyr eller för ful och ingen var tvingad till något som helst, och är det fortfarande inte. Problemet hänsköts till organisationer som försökte ligga på, men att fäkta väderkvarnar är oändligt utmattande och många återgick till att klara sin egen vardag, fortsatt utesluten och marginaliserad på grund av ett löjligt trappsteg eller en trög dörr.

Från och med årsskiftet 2014/2015 blev så bristande tillgänglighet en form av diskriminering under diskrimineringslagen. Det var en seger och nu jäklar skulle det hända grejer. Och det gjorde det också delvis. Med mer fokus på orättvisan tog anmälningarna fart och när jag läser igenom anmälningarna som kommit till stadsbyggnadskontoret så finns det 51 stycken fram till 2015 och 101 mellan 2015 och fram till juni 2016. Diskrimineringsanmälningarna till DO låg under 2015 på 511 stycken i hela landet och 84 av dem var i Västra Götaland. Men att anmäla löser inte hela problemet, någon måste också pusha igenom förändring, ligga på och tjata och kräva att de små insatserna med de stora resultaten också genomförs.

En undersökning som Boverket sammanställt konstaterar att de enkelt avhjälpta hindren mycket riktigt visat sig svåravhjälpta, men en skärskådning av enkäterna till kommunerna om varför det är så, svarar Göteborg till skillnad från nästan alla andra att det finns tillräckligt med resurser för detta arbete. Ett ovanligt svar i dessa dagar. Så nu sätter vi all vårt hopp till att Göteborgs stad inte bara snackar utan också kan leverera så att alla som bor i denna staden också kan börja leva i den.

Annons

© 2020 Fria.Nu