Så schysst är din bank | Fria.Nu
 • Alla svenska storbanker kan göra mer för att förbättra sitt hållbarhetsarbete, visar kartläggningen.
Fria Tidningen

Så schysst är din bank

I Fair Finance Guide Sverige senaste kartläggning får Ekobanken full pott medan Danske Bank är sämst i klassen.

Varje år kartlägger Fair Finance Guide Sverige vilka krav de sju största och de två alternativa bankerna i Sverige ställer på hållbarhet och socialt ansvar när de investerar.

Utifrån fallstudier kontrolleras sedan om dessa riktlinjer följs i praktiken.

Här är kartläggningen för 2016. Betyget visar hur stor del av Fair Finance Guides viktigaste hållbarhetskrav som banken ställer sig bakom.

 

1. Ekobanken (99%)

 • Lånar endast ut pengar till verksamheter som gynnar samhället socialt, kulturellt och miljömässigt.
 • Är den enda banken som öppet redovisar vilka företag som den ger lån till.

 

2. JAK (91%)

 • Har relativt låga hållbarhetsrisker eftersom den bara lånar ut till små företag som är verksamma i Sverige.
 • Banken lånar inte ut pengar till företag som är aktiva inom vapen, gruvor och fossila bränslen.
 • Redovisar inte öppet vilka företag som banken ger lån till.

 

3. SEB (59%)

 • Ställer högst krav när det gäller mänskliga rättigheter, korruption och vid investeringar i vapenföretag.
 • Visar brister i hur riktlinjerna följs.
 • Investerar i flera företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken aktivt försöker påverka dem att ta ansvar, bland annat i vapenföretag som exporterar till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter.
 • Är bäst av de svenska storbankerna på att investera i förnybar energi.

 

4. Swedbank (55%)

 • Ställer högst krav på mänskliga rättigheter och vid investeringar i skogsbranchen.
 • Är bättre än andra banker på att följa sina riktlinjer i praktiken.
 • Investerar i flera företag som kränker mänskliga rättigheter men kan också uppvisa att de försökt påverka företagen i positiv riktning.
 • Saknar helt en policy mot investeringar i vapenföretag.
 • Har investerat elva gånger mer i fossila bränslen än förnybart de senaste fem åren.

 

5. Handelsbanken (51%)

 • Ställer högst krav när det gäller mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor.
 • Brister i hur policyn följs i praktiken.
 • Investerar i flera företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken aktivt försöker påverka dem att ta ansvar.
 • Investerar i vapenföretag som exporterar till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter men saknar några riktlinjer för det.
 • Har investerat 24 gånger mer i fossila bränslen än förnybart de senaste fem åren.

 

6. Skandia (48%)

 • Ställer högst krav inom mänskliga rättigheter och korruption.
 • Brister i hur policyn följs i praktiken.
 • Investerar i flera företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken aktivt försöker påverka dem att ta ansvar.
 • Investerar i vapenföretag som exporterar till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter trots att det strider mot bankens riktlinjer.
 • Har investerat 30 gånger mer i fossila bränslen än förnybart de senaste fem åren.

 

7. Länsförsäkringar (46%)

 • Ställer högst krav inom mänskliga rättigheter och korruption.
 • Är bättre än andra banker på att följa policyn i praktiken men det finns också brister.
 • Investerar i flera företag som kränker mänskliga rättigheter men kan också uppvisa att de försökt påverka företagen i positiv riktning.
 • Investerar i vapenföretag som exporterar till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter trots att det strider mot bankens riktlinjer.
 • Har investerat 50 gånger mer i fossila bränslen än förnybart de senaste fem åren.

 

8. Nordea (43%)

 • Ställer högst krav inom mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor
 • Brister i hur policyn följs i praktiken.
 • Investerar i flera företag som kränker mänskliga rättigheter utan att banken aktivt försöker påverka dem att ta ansvar.
 • Investerar i vapenföretag som exporterar till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter men saknar helt några riktlinjer för det.
 • Har investerat åtta gånger mer i fossila bränslen än förnybart de senaste fem åren.

 

9. Danske Bank (28%)

 • Ställer högst krav inom mänskliga rättigheter och korruption.
 • Brister i hur policyn följs i praktiken.
 • Investerar i flera företag som kränker mänskliga rättigheter utan att banken aktivt försöker påverka dem att ta ansvar.
 • Investerar i vapenföretag som exporterar till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter trots att det strider mot policyn.
 • Har investerat 15 gånger mer i fossila bränslen än förnybart de senaste fem åren.
Fakta: 

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som grundades i Nederländerna år 2009 och som syftar till att öka insynen i hur hållbart bankerna investerar.

I dag finns Fair Finance Guide i åtta länder: Nederländerna, Sverige, Frankrike, Japan, Indonesien, Belgien, Tyskland och Brasilien. Bakom svenska Fair Finance Guide står organisationerna: Naturskyddsföreningen, Sveriges konsumenter, Amnesty International, Diakonia och Fair Action.

Annons

Rekommenderade artiklar

Bilfri dag med fastighetskapitalet

Medborgardriven stadsutveckling kallas det när fastighetskapitalet firar bilfri dag med Stockholms stad, skriver Kristian Borg.

Stockholms Fria

”Hyresgäster ger upp tanken på att ens försöka”

Hyresnämnden gav Wallenstam rätt att höja standarden i det första huset i området Vita Björn trots hyresgästernas protester. De är långt ifrån ensamma ­– hyresvärden får i princip alltid rätt att göra renoveringar.

Göteborgs Fria

© 2017 Fria.Nu