Lokalt klimatarbete ska väcka opinion | Fria.Nu
  • På kampanjens hemsida kan du registrera initiativ för att ställa om till ett hållbart samhälle, som samåkning. Personerna på bilden förekommer inte i texten.
Landets Fria

Lokalt klimatarbete ska väcka opinion

Samåkning, minskat matsvinn och solkraft. Den nystartade kampanjen Klimatvalet samlar in lokala initiativ för hållbarhet och omställning runt om i landet. Allt för att lyfta klimatfrågan inför valet 2018.

Klimatrörelsen behöver mobilisera sina aktiviteter och se till att klimatfrågan hamnar högt upp på agendan inför valet 2018. Det menar initiativtagarna till Klimatvalet, en kampanj som nyligen dragit igång över hela landet. Bakom initiativet står en rad olika organisationer och nätverk inom klimatrörelsen.

– I det senaste valet försvann miljöpolitiken nästan helt och det fanns inget större intresse från allmänheten att diskutera klimatfrågan. Med kampanjen vill vi visa att det inte är komplicerade frågor att diskutera och att det verkligen finns mycket som vi som medborgare kan bidra med, säger Jonas Bane, talesperson för Föreningen Klimataktion och en av initiativtagarna till kampanjen.

På kampanjens hemsida finns det ett formulär där omställningsgrupper, lokalföreningar, kommuner och privatpersoner kan registrera det arbete som de planerar eller redan gör för att ställa om till ett hållbart och fossilfritt samhälle.

Det kan handla om allt från lokalproducerad el eller samåkning till kommuner inom samma region som vill gå samman för att skriva ett lagförslag eller en motion.

– Vi vill att det ska vara ett open source-projekt där människor kan komma med kreativa förslag på hur man kan jobba lokalt, samtidigt som de inspirerar varandra. Genom att se hur andra arbetar kan man få ett bättre kontaktnät och lättare mobilisera kring olika frågor.

Jonas Bane menar att det i dag finns många omställningsaktiviteter på lokal nivå som den stora massan kanske inte känner till. Genom att lyfta de små positiva exemplen går det också att påverka i större skala.

– Politiker kan inspireras av förändringarna som sker på lokal nivå och ta med sig det när beslut ska fattas på nationell nivå. Det är som när man ska utveckla nya teknologier, det behövs demonstrationsprojekt för att se om tekniken fungerar.

Ett av målen med Klimatvalet är att få fram en konkret politik som kan leda till ett fossilfritt Sverige till 2030.

– Fossilfriheten är en av våra viktigaste frågor, och något som vi behöver lösa kollektivt. När de politiska besluten kommer måste det finnas lösningar i lokalsamhället, så att medborgarna känner att de kan släppa det gamla systemet och ta till sig det nya.

Tanken är att de olika projekt som läggs upp ska lyftas fram i pressmeddelanden, sociala medier och genom föreläsningar och debatter fram till valet 2018, för att ge frågorna större genomslag. Initiativen kommer också att diskuteras under Klimatriksdagen som arrangeras 4–6 maj 2018. Då samlas klimatrörelsen i Stockholm för workshops, samtal och nätverkande.

– Mötet ska även mynna ut i en del konkreta politiska förslag som vi vill presentera för riksdagen och driva politiskt, säger Jonas Bane.

Fakta: 

Klimatvalet

Läs mer om Klimatvalet och registrera ditt initiativ på www.klimatsverige.se/klimatvalet.

Där finns även en nedladdningsbar guide med tips för lokalt klimatarbete. Redan nu har ett par grupper registrerat sina initiativ på sidan, däribland Omställning Nyköping, Café Planet i Linköping och Klimataktion Halmstad.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Klimatfolket ska festa och växa

Östgötska initiativet Klimatfolket ska starta festkvällar, bli en ideell förening och spridas till fler platser i landet.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu