Slår larm om självmord bland ensamkommande | Fria.Nu
  • En manifestation i samband med att riksdagen i somras tog ställning till den nya lagen om bland annat tillfälliga begränsningarav möjlighetenl att få uppehållstillstånd.
Fria Tidningen

Slår larm om självmord bland ensamkommande

Ensamkommande ungdomar från Afghanistan planerar tillsammans hur de ska begå självmord. Nu slår personal och volontärer larm till ansvariga myndigheter.

Sedan slutet av januari har tre asylsökande tagit sina liv på boenden i Vännäs, Trollhättan och Ed. Enligt Sydsvenskan ska den 16-åring som i helgen tog sitt liv på ett asylboende i Trollhättan före händelsen ha uttryckt oro inför ett kommande möte med Migrationsverket. Under natten till måndag, 6 februari, gjorde ytterligare en ung pojke ett självsmordsförsök som hann avbrytas. Natten mot onsdag skedde det senaste försöket ­– som också fullbordades.

– När det gäller det senaste fallet så var den en kille som tidigare bott på hvb-hem som fått sin ålder uppskriven och fått flytta till en vuxenavdelning där han var helt ensam och till slut gav upp, berättar Kinna Skogslund som precis har varit i kontakt med hans vänner och som själv jobbar på ett hvb-hem för ensamkommande i Göteborg.

Hon är en del av rörelsen ”Vi står inte ut” som består av runt 8000 personer som på olika sätt arbetar med ensamkommande, inom till exempel socialtjänsten, vården, skolan eller som volontärer. De har de senaste dygnen ägnat sig åt krishantering och försökt komma i kontakt med så många ensamkommande ungdomar från Afghanistan som möjligt.

­– Faran som vi ser det är att när några ger upp så kan fler ramla över kanten. Många av ungdomarna känner varandra eller känner någon som känt någon. Vi försöker väcka hopp och uppmana ungdomarna att prata med vuxna i närheten, säger Kinna Skoglund.

De har upptäckt hur ungdomar tagit kontakt med varandra via telefon eller internet för att tillsammans planera hur de ska begå självmord. Därför har rörelsen nu slagit larm till de tre myndigheterna Migrationsverket, Barnombudsmannen och Socialstyrelsen:

­– Det måste komma till en amnesti, för vi som jobbar med de här ungdomarna kan inte längre ingjuta något hopp. Vad ska vi säga? Det är en sak att jobba med trauman som uppstått till följd av krig och förföljelse men nu jobbar vi mot svenska staten som skapar deras trauman. Vi har varnat för det här i ett år nu och om en månad kan det handla om 20-30 självmord om ingen gör något, säger Kinna Skoglund uppgivet.

Varför gör de det här?

­– Vi har försökt fråga och diskutera med ungdomarna och självklart handlar det om ångesten, att de vet att de kommer bli utvisade, och att de förr eller senare kommer att dö. Så ser de det som mer lugnande och fridfullare att dö här.

Vad säger ni till ungdomarna?

­– Vi försöker förklara att många kämpar för dem och att opinionen växer varje dag och att det finns många vuxna som vill att de ska stanna och som kämpar för dem.

Hos Barnombudsmannen tar man allvarligt på det som rörelsen ”Vi står inte ut” vittnar om. Därför har myndigheten kallat till ett möte med bland annat Migrationsverket och Socialstyrelsen nästa onsdag.

­– Vi har sedan 2015 träffat asylsökande barn på flykt och pratat med de och uppfattat liknande signaler. Det här är något vi måste lyssna på och ta på allvar, säger Hans Reuterskiöld som är pressansvarig på myndigheten.

Dagen efter mötet med myndigheterna, nästa torsdag, släpper BO en rapport om psykisk ohälsa bland nyanlända, som varit planerad sedan tidigare. Redan före jul gick BO ut och varnade för att det finns brister i vården av dessa barn och krävde att vården måste förbättras.

Fria Tidningen söker Migrationsverket och Socialstyrelsen för en kommentar.

Fakta: 

Nya asylregler:

­– Förra året trädde nya asylregler ikraft som bland annat innebär att det införts tillfälliga upehållstillstånd på tre år för den som bedöms vara flykting och 13 månader för alternativt skyddsbehövande. Det har också blivit svårare att få asyl på grund av ”särskilt ömmande omständigheter”, som tidigare har legat till grund för att många ensamkommande barn utan egna asylskäl fått asyl i Sverige.

­– I höstas tecknade Sverige ett återvändandeavtal med Afghanistan som innebär att tusentals afghaner som fått avslag på sin asylansökan kommer att skickas tillbaka till sitt hemland de närmsta åren.

­– Migrationsverket gör allt fler åldersuppskrivningar av ensamkommande som leder till att de måste flytta från sitt ungdomsboende eller utvisas.

Självmordstankar:

Om du själv eller någon i din närhet har tankar på självmord ska du söka hjälp!

BRIS­: 116 111

Hjälper barn upp till 18 år som behöver prata med någon vuxen. Det kostar inget att ringa. Man kan också mejla eller chatta anonymt via www.bris.se

Hjälplinjen: 0771-22 00 60

Tar emot samtal från personer som kan du ringa anonymt och få stöd av personer som är utbildade att ge psykologisk hjälp. Det kostar inget att ringa.

Självmordslinjen Mind: 90101

För dig som mår dåligt eller som har någon närstående som gör det. Här kan du ringa eller chatta anonymt eller ställa frågor via mejl: https://mind.se/sjalvmordslinjen/

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2019 Fria.Nu