Föreläsningarna borde gå att rädda | Fria.Nu
Madelene Axelsson

Inledare


ABF

  • Att lägga ner en sån succé som ABF:s föreläsningar på restaurang Trappan är inget annat än en sorglig demokratisk brakvurpa, skriver Madelene Axelsson.
Göteborgs Fria

Föreläsningarna borde gå att rädda

Att ABF:s föreläsningar läggs ner är bedrövligt sorgligt, orsaken ännu sorgligare och att ingen går in och hjälper till är sorgligast av allt, skriver Madelene Axelsson.

Jag tillhör den stora skaran som många gånger frekventerat ABF:s föreläsningskvällar på restaurang Trappan. Både i debatt som representant för GFT och som publik. Kvaliteten har alltid varit hög och stämningen lika välkomnande som varm. Men i förra veckan kom nyheten att ABF lägger ner sin föreläsningsverksamhet från och med februari. Orsaken är att anslagen minskar och att verksamheten delvis måste riktas om, skriver de på sin hemsida.

ABF:s föreläsningar har varit enormt populära och det har sneglats avundsjukt mot Göteborg som bistår sina invånare med denna fantastiska mentala input. Och ämnena har verkligen handlat om allt mellan himmel och jord. Från mediesituationen till kvinnohistoria och partipolitik. Inte sällan om olika delar av arbetarrörelsen. Frågorna har varit insatta och tuffa och varje gång har jag verkligen lärt mig något - vare sig det varit av författare, forskare, politiker eller fackföreningsledare. Dessutom har de dragit folk till övriga cirklar.

Inte minst har jag uppskattat att ABF lyckats hjälpa universitetet med det uppdrag de annars, i mitt inte så ödmjuka tycke, misslyckas med - nämligen att få ut sin forskning till allmänheten. Det har funnits tid att ställa frågor och en liten men ack så viktig dörr har funnits där till kunskap vi borde ha tillgång till men sällan har. Nu stängs den dörren.

ABF skriver själva om nedläggningen att ”Orsaken är verksamhetens höga kostnader för arrangemang och personal samtidigt som intäkterna, via samhällets stöd, har varit för små till verksamheten” samt att bidragen minskar med 7 miljoner 2017 jämfört med 2016 i kombination med att avdelningen ska nå fler unika deltagare och prioritera verksamhet för personer med funktionsnedsättning och personer som saknar 3-årigt gymnasium.

Pengarna kommer delvis från Folkbildningsrådet och bestäms av regeringen. Om vi roar oss en stund med att läsa i förordningen om statsbidrag till folkbildningen (2015:218) så står det bland annat att det syftar till att stödja verksamheter som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, samt bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

ABF:s föreläsningar har både värnat det öppna samtalet och adresserat allsköns demokratiska problem. Det klagas högljutt över låga kunskapsnivåer och att stödet till SD gror i brist på utbildning och helhetssyn. Att då lägga ner en sån succé som ABF:s föreläsningar är inget annat än en sorglig demokratisk brakvurpa.

Mer pengar från Folkbildningsrådet kommer det inte bli, men jag kan inte låta bli att undra över vilka andra vägar som potentiellt skulle kunna finnas eller utvecklas? Att ABF inte vill ta inträde ser jag en tydlig poäng med men det finns fler instanser i samhället som både har som uppdrag och egenintresse i att bevara öppna samtal. Arbetarrörelsen till exempel. Pengarna för att behålla föreläsningarna är förhållandevis små men vinsterna stora. Detta borde verkligen gå att lösa och i ljuset av det är beslutet ännu sorgligare.

Annons

© 2020 Fria.Nu