”Ett skifte för landsbygders roll i politiken” | Fria.Nu

Debatt


Hela Sverige ska leva
  • Den 4 januari överlämnande den parlamentariska landsbygdskommitténs ordförande Johan Persson (t.v.) utredningens slutbetänkande till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).
Landets Fria

”Ett skifte för landsbygders roll i politiken”

Det största med den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande är att den är ett resultat av ett brett samarbete där samtliga riksdagspartier suttit med, skriver Åse Classon och Staffan Nilsson, ordföranden i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Mediers rapportering av den parlamentariska landsbygdskommitteens slutbetänkande förra veckan förmedlade att betänkandets viktigaste förslag är att flytta 10 000 statliga jobb från Stockholm. Missvisande, eftersom detta snarast är en övertolkning av ett av 75 goda förslag för levande landsbygder i hela landet som samtliga riksdagspartier genom kommittén nu lagt fram.

I slutbetänkandet finns också förslag som ökad tillgänglighet till högre utbildning, särskilda landsbygdslån för byggande av egna hem, hyresrätter, ägarlägenheter, kooperativa hyresrätter och bostadsrätter, ökad tillgänglighet till kultur, säkrad tillgång till post- och betaltjänster samt stöd till folkbildningen för att underlätta för människor att engagera sig i landsbygdsutveckling. Det går inte att peka ut ett enda förslag som viktigast och de många åtgärderna är ofta beroende av varandra. Sammantaget har förslagen i betänkandet potential att förbättra landsbygders förutsättningar – utan att för den sakens skull minska förutsättningarna att bo i städer. En sammanhållen landsbygdspolitik skulle leda till ett land i balans, där ingen hindras från att bo vare sig i en landsbygd eller i en stad.

Det största med dessa förslag är att de är resultatet av samarbetet inom en parlamentarisk kommitté bestående av samtliga riksdagspartier. Ett viktigt fastställande kommitten gör, är att landsbygder är grundläggande för en hållbar samhällsutveckling i hela landet. Man slår också fast att de som väljer att arbeta, bo och leva i en landsbygd ska ha likvärdiga villkor som människor i andra delar av landet. Detta är viktiga ställningstaganden för landsbygden och anger ett skifte för landsbygders roll och position i den nationella politiken.

Och de 10 000 jobben från Stockholm? Förslaget är en del av en strategi för att öka statens närvaro i hela landet som en reaktion på att staten har dragit sig tillbaka från landsbygder och i koncentrerats i tätorter. De 10 000 jobb som ska omlokaliseras motsvarar den ökning på 10 000 statliga jobb som skett i Stockholm sedan 2008. Det är inte bara regelrätta flyttar av jobb som ska till, utan jobben kommer också att skapas i de fall nya myndigheter startas samt genom ökad närvaro av till exempel Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Polisen.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu