Lyckad kulturmix för unga i Boxholm | Fria.Nu
  • Några av eleverna i klass 5A på Stenbockskolan i Boxholm som deltagit i dramaövningar. De tyckte övningarna var både roliga, nyttiga och lärorika. Från vänster: Oliver Frid, Elin Karlborg, Maja Gustavsson, Alva Hoff, Ida Karlsson, Maja Lööke och Julia Fröjd.
  • Barnbibliotekarien Erika Horvat håller i mycket av den kultur som erbjuds unga i Boxholm i Östergötland. Utbudet är stort och brett för att vara i en liten landsbygdskommun.
Landets Fria

Lyckad kulturmix för unga i Boxholm

På landsbygden är tillgång till kultur för ungdomar inte lika självklar som i större städer. Men i lilla Boxholm i Östergötland är utbudet brett. En kombination av satsningar ger möjligheter till både upplevelser och egna aktiviteter.

I de förslag som den parlamentariska landsbygdskomittén nyligen kom med för en sammanhållen landsbygdspolitik lyfts kulturfrågan. Bland annat vill man ge i uppdrag åt Kulturrådet att redovisa hur de arbetar för att göra kultur tillgänglig på landsbygden.

Projektet Skapande skola, som Kulturrådet har drivit sedan 2008, är ett exempel på sådant arbete. För landsbygdskommunen Boxholm med drygt 5 000 invånare är det ett välkommet tillskott.

– Kultur är livsnödvändigt. Att se och uppleva kultur håller kroppen och själen frisk och stärker självkänslan, säger Erika Horvat, barnbibliotekarie på Boxholms bibliotek och den som håller i mycket av kulturverksamheten för ungdomar i kommunen.

Hon samarbetar med skolor och förskolor och föreslår och tar initiativ till aktiviteter. Hösten 2016 hade exempelvis 110 elever i alla mellanstadieklasser besök av dramapedagogen Björn Söderbäck, som spelade Johan i Saltkråkan-filmerna. Under ett par timmar hade varje klass dramaövningar. Årskurs 5A på Stenbockskolan är en av dem och några av eleverna berättar om upplevelsen.

– Vi lärde oss nya saker på övningarna, som att man ska vara sig själv och inte låta någon annan säga vem man är, det bestämmer man själv, säger Maja Lööke.

– Vi fick också veta att det är viktigt att säga snälla saker till varandra och när man vill svära så kan man hitta på nya ord som inte är så fula, inskjuter Ida Karlsson.

– Övningarna har vi nytta av både i skolan och i livet, tycker Alva Hoff.

Deras lärare, Hélene Boman, tycker Skapande skola-aktiviteterna ger ett mervärde till utbildningen.

– Det kommer personer till skolan med andra bakgrundskunskaper än vi har och som skolan annars inte alltid kan erbjuda. Eleverna får testa drama och animering, lära sig filmkonst och prova att måla med en konstnär. Att uppleva kultur är viktigt, det är ett slags mjukvara i livet. Det är också ett sätt att lyfta vardagen i skolan, säger hon.

Erika Horvat söker brett och till mycket och sedan återstår att se vad de anslagna pengarna till Skapande skola räcker till. I vår ingår det i planerna att ordna dramaövningar för lågstadiet, biobesök för mellanstadiet och för högstadiet ett blandat utbud under Elevens val-dagen där man kan träffa dramapedagog, filmare och dansare. Sedan börjar pengarna ta slut, de ska även täcka bland annat resekostnader för de professionella deltagarna.

– 120 000 kronor är en bra summa och definitivt bättre än inget. Det är bra med Skapande skola-bidraget, ungdomarna får aktivt delta och testa saker som kan tilltala dem på ett nytt sätt. De kan upptäcka något de gillar och är skickliga på, det kan till och med påverka framtida yrkesval.

Även nyanlända och ensamkommande flyktingbarn ges chanser att ta del av kulturen. I höst var det en tvåspråkig sagostund för barn i lågstadiet som talar arabiska. På jullovet var en person från Arabiska teatern i Stockholm på besök och framförde berättelser på arabiska för arabisktalande familjer.

Ett kommunalt anslag från kultur- och turismnämnden i Boxholm gynnar också ungas kontakt med kulturen. Det är kulturgarantin, som finns i flera kommuner, och som syftar till att ge kulturupplevelser till alla barn i kommunen. Erika Horvat är ansvarig för att boka in den verksamheten också.

– Varje år får eleverna i årskurs nio åka till Östgötateatern i Linköping och se en föreställning och de i årskurs åtta får alltid besök av en författare. Det är olika saker för alla åldrar, berättar barnbibliotekarien.

För att hitta de kulturella godbitarna samarbetar hon med kulturombudsmännen som finns för låg-, mellan- och högstadiet och med elevrepresentanter.

– Varje år i oktober åker vi till Norrköping på en utbudsdag som kallas scengalej. Här är det föreställningar och konserter för alla åldrar och efteråt kommer vi överens om vad vi vill boka in.

Biblioteket uppmuntrar också läsandet hos elever via samarbete med skolorna kring läsning. Inköp av böcker bestäms utifrån vad elever vill läsa och därefter ordnas utställningar av ungdomarnas alster skapade utifrån lästa böcker.

– Vi söker också pengar ur stipendiestiftelsen Carl Tryggers fond. Nu har vi fått pengar till dramagrupper som en dramapedagog håller i. Det blir åtta tillfällen i vår för två barngrupper i åldern nio till elva och tolv till fjorton.

I Boxholm lyfts som synes kulturen för barn och ungdomar fram i rampljuset.

– I kommunen sammanflätas alla insatser; kulturgarantin, Skapande skola, bibliotekets egna satsningar. Det finns många möjligheter för unga att se, testa och uppleva kultur, avrundar Erika Horvat.

Fakta: 

Skapande skola

Projektet startade 2008 med syfte att ge elever i grundskolor runt om i Sverige tillgång till kulturens många yttringar.

Varje år anslås ett antal miljoner kronor och pengarna kommer från Kulturrådet, en statlig myndighet som ligger under kulturdepartementet.

Annons

Rekommenderade artiklar

Musikal på lantligt kulturhus

En nyskriven musikal med livemusik och professionella artister spelas nu på en gammal skola på den sörmländska landsbygden.

Landets Fria

© 2021 Fria.Nu