För klimatet – både vegetariskt, ekologiskt och närproducerat | Fria.Nu

Debatt


Replik: Ekomat

  • Visst behöver köttkonsumtionen minskas, åtminstone halveras till den nivå den var på för några årtionden sedan. Återstående köttproduktion måste ske med naturbete under sommarhalvåret och utan kemiska bekämpningsmedel, det vill säga ekologiskt, skriver Stig Broqvist.
Landets Fria

För klimatet – både vegetariskt, ekologiskt och närproducerat

Jonas Paulsson påstår att det för klimatet inte spelar någon roll om vi väljer ekologiskt eller inte. Han har fel, skriver Stig Broqvist, Helsingborg.

Jonas Paulsson från Köttfri måndag säger i LFT 2016-12-21 att det för klimatet är bättre att satsa på vegetabilisk än på ekologisk mat. Att det är bra för klimatet och miljön att välja vegetabilisk mat är riktigt. Men det räcker inte med en åtgärd, för att hindra jordens medeltemperatur att stiga mer än 1,5 grader krävs många åtgärder, både betydligt mindre köttkonsumtion, övergång till ekologiskt och närproducerat. Det krävs också en kraftig övergång från bilism till miljövänlig kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, energisnåla bostäder, en levande landsbygd och mycket mer.

Jonas Paulsson påstår att det för klimatet inte spelar någon roll om vi väljer ekologiskt eller inte. Han har fel. Konstgödsel, särskilt kvävegödsel kräver mycket energi vid tillverkning. Kemiska bekämpningsmedel kräver också en del energi vid tillverkning, och energiförbrukning innebär oftast koldioxidutsläpp. Den forskningsrapport ”Ekologisk produktion och klimatpåverkan” från Sveriges Lantbruksuniversitet, som Paulsson hänvisar till, bortser i sina jämförande beräkningar från tillverkning av konstgödsel. Dessa växthusgasutsläpp uppstår ju inte i själva jordbruket utan i konstgödselfabrikerna. Däremot nämns på sidan 12 i rapporten att Jordbruksverket för att minska växthusgasutsläppen föreslår bland annat minskad mineralgödselanvändning. Argument för ekologisk odling är så inlindat att man knappt ser det i rapporten.

Att ekologisk mat inte skulle vara bra för hälsan låter mycket tveksamt med tanke på alla bekämpningsmedelsrester som finns i vanligt odlad mat. Klimatutsläppen från kor blir avsevärt mindre, om de går på naturbete istället för att äta foder berikat med sojabönor. Dessutom är det slöseri att låta husdjur äta sojabönor i stället för att sojabönor blir människoföda. Visst behöver köttkonsumtionen minskas, åtminstone halveras till den nivå den var på för några årtionden sedan. Återstående köttproduktion måste ske med naturbete under sommarhalvåret och utan kemiska bekämpningsmedel, det vill säga ekologiskt.

Import av mat, som framställts med metoder som är förbjudna i Sverige, måste naturligtvis förbjudas. I takt med att man förbjuder vissa bekämpningsmedel, antibiotika i djurfoder och skärper djurskyddsregler, så måste import av kött och grödor som producerats på sådant sätt stoppas. Import av proteinrikt djurfoder måste förbjudas. Sverige måste i huvudsak bli självförsörjande på mat. Nu är självförsörjningsgraden under 50 procent. Dessa förslag är något helt annat än dagens jordbrukspolitik.

En del politiker uppmanar folk att ta sitt ansvar och köpa ekologiskt. Det blir ett hån mot de fattiga som inte har råd. Politiker som tar klimatfrågan på allvar borde istället besluta att hela jordbruket går över till ekologiskt inom en viss rimlig övergångsperiod på till exempel 10 år och göra ekologisk mat till ett ekonomiskt rimligt alternativ både för bönder och konsumenter.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Marknadsindoktrinering!

REPLIK: MARKNADSEKONOMI Svar på Lars-Erik Cederstavs debattinlägg ”Visst är marknaden demokratisk” 17/9. Demokrati, folkstyre, innebär ju bland annat att varje person har en röst vid politiska val. Så är det inte i marknadsdemokrati, utan vi har olika, ja rent av väldigt olika många röster. Lars-Erik Cederstav säger: ”Marknadsekonomi innebär ju att folket styr ekonomin”. EU har nu för att skydda den fria marknaden förbjudit svenska myndigheter att informera om att närproducerat är bra för klimatet. Jag tror inte att sådana beslut är i enlighet med folkets vilja.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu