”Det finns en stark gräsrotsrörelse” | Fria.Nu
  • Lisa Sutton och Klara Svensson från Göteborgs feministiska nätverk nämner båda de skärpta asyllagarna som något som präglat året – men som kanske också väckt människors vilja att engagera sig.
Göteborgs Fria

”Det finns en stark gräsrotsrörelse”

2016 har präglats av Trump, populism och skärpta asyllagar med en känsla av hopplöshet – men som samtidigt föder en vilja att engagera sig. Nu väntar ett år med mer verksamhet av Göteborgs feministiska nätverk, och med förhoppningen om att kunna dela plattformar än mer.

Feminism med ett ibland lite skevt fokus är något Lisa Sutton och Klara Svensson från Göteborgs feministiska nätverk nämner om året som gått. Ett exempel är H&Ms kampanj med starka kvinnor som hyllats – medan fokus försvinner från kvinnorna som producerar kläderna. Eller att Storbritannien får en kvinnlig premiärminister, att USA nästan får sin första kvinnliga president – men bakom fokuset på kvinnor i maktpositioner missas andra frågor.

– Man kan diskutera en kommersialisering av begreppet feminism och av rörelsen, samtidigt som det också kan vara positivt att fler till exempel kända skådespelare och musiker säger sig vara feminister. Jag tror att ungdomarna som växer upp i dag kan ha fler förebilder än vad vi hade, säger Klara Svensson.

2016 har varit speciellt på många sätt, och de lyfter båda årets skärpta asyllagar som något som präglat engagemanget.

– Det har funnits en viss känsla av hopplöshet hos alla som bryr sig om de här frågorna. Samtidigt kommer det fler människor som vill engagera sig, så även om det är negativt bidrar det till en känsla av att man vill göra någonting, säger Lisa Sutton.

Göteborgs feministiska nätverk startades för drygt fyra år sedan med förhoppningen att fungera som en övergripande plattform för olika feministiska föreningar eller kvinnoorganisationer i staden. Förra året genomfördes feministiskt forum i Göteborg för fjärde gången och även i år planeras ett forum. Men tanken är att i år också sprida nätverkets verksamhet lite mer över året, till exempel genom att anordna workshops och någon typ av arrangemang på 8 mars för att ytterligare öka möjligheterna till utbyte.

– Det finns en stark gräsrotsrörelse i Göteborg, och många organisationer som vi är väldigt imponerade av, säger Klara Svensson.

– Ett exempel är Hoppet i Angered som arbetar med att samla kvinnor för att laga och sälja mat. De har verkligen förstått att det viktigaste är att samlas runt någonting man tror på och kan, och där alla har möjlighet att delta, fyller Lisa Sutton i.

Förhoppningen inför 2017 är att kunna bredda höstens feministiska forum, och att ännu mer lyfta fram organisationer som saknar en egen plattform.

– Många organisationer jobbar ju på hela tiden, men de kommer kanske inte ut och får chansen att prata om varför de gör det och hur de gör det, säger Lisa Sutton.

Också när det gäller besökarna önskas bredd, och att inte bara de redan invigda ska komma. Lisa Sutton fortsätter:

– Vi har pratat mycket om kommunikation och hur vi ska locka folk som inte har gått tidigare, de som är intresserade men som kanske inte är en del av den feministiska rörelsen. Vi vill också att folk ska komma till forum och inte bara lyssna på dem de redan följer på Facebook, utan få tillgång till något nytt som kan bredda ens feministiska perspektiv.

Fakta: 

Ett bättre Göteborg 2017

Har det varit ett feministiskt år, ett omställningsår – och hur stor roll spelar dialog i tider då människor ställs mot varandra? GFT utvärderar året som gått och pratar framtid med några av alla de organisationer och nätverk som verkar i Göteborg.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2018 Fria.Nu