Skolor i hela landet – säg nej till utvisningarna! | Fria.Nu

Debatt


Kunskapsgymnasiet i Malmö
  • En protestaktion mot de nya asyllagarna av elever och personal på Kunskapsgymnasiet i Malmö.
Fria Tidningen

Skolor i hela landet – säg nej till utvisningarna!

När barns och ungdomars liv är i fara kan vi inte bara sitta tysta och titta på. Därför protesterar vi elever och personal på Kunskapsgymnasiet i Malmö tillsammans mot den nya asyllagen. Vi uppmanar Sveriges alla ungdomar och skolor att göra detsamma!

När beslut som hotar våra grundläggande mänskliga rättigheter och principen om människors lika värde tas ovanför våra huvuden, är det upp till oss alla att säga ifrån. När barns och ungdomars liv är i fara kan vi inte bara sitta tysta och titta på.

På skolor runt om i Sverige går barn och ungdomar och är rädda för det som kommer hända dem den dag de fyller 18. De kom till Sverige ensamma och utvisas nu till länder där många av dem inte känner någon. Till länder där de riskerar att utsättas för våld och förföljelse och dit svenska medborgare avråds från att åka.

De har gått i skolan här, lärt sig svenska, blivit våra kompisar och startat sina liv här. Våra klasskamrater har lika stor rätt som vi till trygghet och en framtid, som de blev lovade när de kom hit. Vi har växt upp i ett samhälle som säger sig värna om demokrati och mänskliga rättigheter och där vi fått lära oss att alla människor är lika mycket värda. Nu sviker Sverige och politikerna våra klasskamrater och vårt förtroende. Det här är inte det samhälle våra politiker pratade om när de gick till val och det här är inte det Sverige vi vill ha.

Vi ungdomar känner ofta att politiker inte lyssnar på oss och därför måste vi göra allt vi kan för att göra våra röster hörda. Det är våra klasskamrater och våra vänner som nu kastas ut. Det är vi som möter människorna bakom siffrorna och statistiken, för oss är de ungdomar med tankar och känslor och personligheter precis som vi.

Vi vet hur det känns att vara 18 år och hur väntan på att faktiskt fylla 18 borde få kännas. Det är kul, ängsligt och en del av livet som ska fyllas med lycka och nya utmaningar. Tanken på att fylla 18 har nu blivit en skräck för många och över en natt kommer de att förlora all den trygghet som alla ungdomar borde ha rätt till.

Vi är den nya generationen med en framtid som väntar i Sverige, men ändå får vi inte vara med och bestämma vem som ska ha rätt att leva här och vilka värden vårt samhälle ska vila på. Vi hör hur politiker säger att de försöker skydda Sverige, att vi inte klarar av att ta emot de här människorna. I våra ögon är det tvärtom. Vi vill inte ha ett samhälle som gör skillnad på människor beroende på var de kommer ifrån. Vi vill inte leva i ett land där en person betyder mer än någon annan. Det är det som händer just nu som är det verkliga hotet mot Sverige och mot vår demokrati.

Vi som arbetar på skolan måste också reagera. Dels är det vår skyldighet att skydda alla de barn och ungdomar som finns i våra verksamheter och slå larm när de far illa. Dels ingår det i vårt uppdrag att se till så att alla elever utvecklar förmågor för att aktivt kunna verka i en demokrati och att de engagerar sig i samhällsfrågor.

I den läroplan som styr våra verksamheter står bland annat att skolan ska arbeta för att eleverna ”respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling” samt att de ”medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen”.

Vi kan inte läsa om demokrati och mänskliga rättigheter i våra läroböcker, lära oss i historieundervisningen om hur illa det gått så många gånger förr när dessa hotats och samtidigt sitta tysta när barn och ungdomar på skolor runt om i landet skickas till länder där de riskerar att utsättas för förföljelse, våld och förtryck. Istället måste vi använda våra demokratiska rättigheter i praktiken och tillsammans höja våra röster för ett mänskligare Sverige. Vi uppmanar Sveriges alla ungdomar och skolor att göra detsamma!

Fakta: 

Läs mer om protesten och vad du kan göra för att följa uppmaningen här (länken leder vidare till ett Facebook-inlägg)

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Det är nu systemkollapsen sker

Våra hjärtan brister när vi ser vad den nya asyllagen gör med unga asylsökande, skriver personal inom socialtjänst, sjukvård, rättsväsende, kyrka och civilsamhälle.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu