”Vi vill få ungdomar att kunna njuta av spel” | Fria.Nu
  • Patrik Wincent föreläser om dataspelsmissbruk. ”Det finns mycket positiv med spelande och det är viktigt att ungdomar ska kunna njuta av spel utan att slukas upp av det totalt”, säger han.
Fria Tidningen

”Vi vill få ungdomar att kunna njuta av spel”

Många föräldrar oroas över att deras barn ägnar för mycket tid åt dataspelande. Patrik Wincent, författare och terapeut, har många års erfarenhet kring arbete med missbruks- och beroendeproblematik. ”Det finns flera studier som visar på problem som uppstår vid överdrivet dataspelande”.

När risker och problem kring dataspel diskuteras brukar fokus ofta ligga på barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen. När Teater Sesam i Göteborg sätter upp föreställningen Puttrik vänder de på problematiken och berättar istället om en förälder som är så uppslukad av sitt dataspel att han glömmer bort verkligheten runt omkring honom. Värst av allt är att dataspelet tar all tid som sonen Puttrik har med sin pappa: ”Vänta lite, jag ska bara dö först” är den ständiga kommentaren Puttrik får höra.

– Barnen är det allra dyrbaraste och viktigaste vi har. När det kommer till mat är vi ofta noga med vad våra barn stoppar i sig för att få rätt näring. Men när det gäller kultur har vi sämre kontroll och ofta mindre kunskap. Tar vi vuxna hänsyn till barns kulturintryck och är vi medvetna om vad det är de blir ”matade” med varje dag? Vi vill inte förmedla att teknikens utveckling är något dåligt i sig men trycka på vikten av balans så att inte tekniken tar över tillvaron fullständigt, säger Nasrin Barati, konstnärlig ledare på Teater Sesam

För att bredda diskussionen har Teater Sesam bjudit in föreläsaren Patrik Wincent för att ge en tydlig bild på vad som är ett skärmmissbruk och hur det ser ut i samhället.

Att förklara vad som är negativt med dataspel kan vara problematiskt. När författaren Katarina Bjärvall i DN skrev att Pokémon Go kunde vara riskfyllt för våra barn dröjde det inte länge innan mothuggen kom. Många kallade Bjärvall för reaktionär och jämförde hennes kritik med moralpaniken kring videovåld på 1980-talet.

– Det är klart att teknologi är något positivt och för vår del handlar det inte om att moralisera, säger Patrik Wincent, terapeut, författare och grundare till Dataspelsakuten.

De senaste tio åren har utvecklingen av dataspel varit massiv, vilket för med sig en del negativa konsekvenser, menar Wincent.

– Det finns flera studier som visar på problem som uppstår vid överdrivet dataspelande. Att folk reagerar negativt kring detta beror på okunskap kring de negativa konsekvenserna av dataspelande. Det är viktigt att upplysa om alla de positiva konsekvenser spelandet har, men även om vad som kan ske när det övergår till att bli ett missbruk eller ett beroende.

I den amerikanska diagnosmanualen DSM, som används vid fastställandet av diagnoser, kan det framöver bli aktuellt att föra in dataspelsmissbruk som en diagnos. Men alla länder har ännu inte en samsyn på hur dataspelsmissbruk ska definieras.

– I exempelvis Sydkorea och Kina är dataspelsmissbruk redan en diagnos och betraktas som en folkhälsosjukdom.

Patrik Wincent påpekar att han tycker det är viktigare att diskutera en problematik snarare än sjukdomsförklara.

– Det gäller att se på konsekvenserna av spelandet, gällande sociala, fysiska och mentala effekter. Vissa varningssignaler kan vara att barn vägrar gå till skolan för att man hellre vill vara hemma och spela, det kan vara att man somnar i skolan på grund av att man vänt på dygnet. Det kan röra bristande hygien då man slutar bry sig om att duscha då spelet är viktigare. Och fysiskt kan det exempelvis gälla huvudvärk eller migränattacker.

Bakomliggande sociala problem är en orsak till dataspelsmissbruk, men det finns fler förklaringar.

– Belöningssystemet i många dataspel spelar roll. Man utsöndrar en viss mängd dopaminer när man spelar dataspel som gör att man fastnar. Ytterligare en orsak är identitetskänslan i spel inom exempelvis MMO, och som skapar en oro att tappa i den rankning som man hela tiden strävar efter att höja, säger Patrik Wincent.

Teater Sesams pjäs handlar om en pappa som inte har tid för sin egen son på grund av att dataspelandet går före, en situation som Patrik Wincent känner igen sig i.

– Jag har själv spelat mycket och hamnade i en problematik då jag försummade min egen son, vilket gör att jag kan känna igen mig i pjäsen. Dataspelsakuten står för dataspelande och vi coachar E-sportare för att de ska hitta balans mellan spelande och andra aktiviteter. Problemet är att vi har ett visst antal vakna timmar på dygnet och vad vi gör med dessa formar hur vi anknyter till våra barn och hur vi relaterar med vår omgivning. Vi vill få ungdomar att kunna njuta av spel utan att slukas upp av det totalt. Spelandet får inte bli ett fulltidsarbete, säger Patrik Wincent.

Teknologin går hela tiden framåt, kommer även problemen med dataspelsmissbruk att öka?

– Tekniken går framåt i rasande fart medan vi människor förblir detsamma. Att det blir krockar är självklart, men det handlar om att minimera riskerna, säger Patrik Wincent.

Fakta: 

Patrik Wincent föreläser om digitala missbruk i Göteborg den 8 nov, kl. 18, Majornakyrkan. Föreställningen Puttrik spelas fram till 10 december.

Annons

Rekommenderade artiklar

Festival som hyllar improvisation

Scenartister från stora delar av världen tar plats på scenen när festivalen Varia riktar fokus mot improvisation som organisk scenkonstform.

Göteborgs Fria

Hon ger ut sin egen poesi

Louise Halvardsson gav ut sin diktsamling Hejdå tonårsångest - 35 dikter innan 35 på eget förlag. Nu har hon nominerats till Selmapriset.

Fria Tidningen

Feministisk sf-klassiker blir musik

Hur låter en bok? Kompositören Erik Dahl ger svaret då han stiger in i Ursula Le Guins litterära universum för att tolka klassikern Mörkrets vänstra hand.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu