Musikbranschen – en manlig domän | Fria.Nu
  • Män på scenen och män i publiken. Och det är män som styr musikbranschen, vilket nätverket Makt över musiken vill ändra på med en ny ledarskaputveckling riktad mot kvinnor.
  • Vanja Hermele.
  • Sara Olsson, ansvarig för ledarskapsutbildningen på Makten över musiken.
Fria Tidningen

Musikbranschen – en manlig domän

För att förbättra jämställdheten inom musikbranschen startar Makten över musiken en ny ledarskapsutbildning. ”Vi vill vi även utmana andra branscher att ta fram liknande koncept”, säger Sara Olsson, ansvarig för utbildningen.

Den ideella organisationen Makten över musiken driver sedan ett par år tillbaka ett mentorskapsprogram, med syfte att ge kunskap och kompetens till kvinnor som siktar på ledande positioner inom musikbranschen. Satsningen har varit lyckad och har växt och omfattar nu städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Den nya satsningen på ledarskapsutbildning är ytterligare ett steg för att skapa balans på ledande poster i branschen.

– Fortfarande visar statistiken på en stor manlig övervikt på de ledande positionerna, att synliggöra detta och skapa verktyg för förändring har både ett symboliskt och faktiskt värde. Vår utbildning har syftet att ge deltagarna möjligheten att ta klivet upp på ledande positioner, säger Sara Olsson.

Intresset har varit stort och redan nu finns en väntelista för nästa utbildning, berättar Sara Olsson.

– Vi hoppas att vi hittat ett koncept som håller och att vi kan fortsätta utveckla utbildningen kommande år.

Vad är det för kunskaper som saknas för att göra musikbranschen mer jämställd?

– Det handlar om att synliggöra och förstå maktstrukturer till stor del. Men också att värdera ledarskap och se hur det påverkar utveckling och sätter tonen för mål och ambitioner. En del menar att man föds till ledare, men jag vill hellre se på ledarskap som ett hantverk, som något man kan lära sig. Och när man hamnar på en ledande post måste man kunna hantera många olika saker som personal, processer, ekonomi och utveckling. Musikbranschen är dessutom en bransch i snabb förändring, vilket är en utmaning i sig och kräver närvaro och öppenhet i sitt ledarskap, säger Sara Olsson.

En undersökning gjord av Fritz Corner från 2012 granskade fördelningen av män och kvinnor på beslutsfattande positioner inom musikbranschen. Resultatet visade att fördelningen var 80 procent män och 20 procent kvinnor. En uppföljande undersökning från 2015 visade en liten ökning av andelen kvinnor.

Vanja Hermele är genusvetare och journalist, som vid olika tillfällen undersökt filmkonsten, scenkonsten och bildkonsten. Hon menar att konstnärer befinner sig i ett slags post-feministiskt tillstånd där jämställdhetsfrågan sedan länge är löst.

– Men faktum är att konsten är mer ojämställd än den vill veta av. Kampen kring exkludering och inkludering inom kulturskapandet pågår i allra högsta grad och har så gjort i ett par hundra år.

Jämställdhetsfrågor har diskuterats livligt inom exempelvis teatern, men till musiken kom denna diskussion ganska sent, menar Hermele.

– Skälet är att konstformer som är nära knutna till en kanoniserad kulturhistoria, som exempelvis den klassiska musiken, accepterar och värderar ett ofta hundraprocentigt manligt kulturarv. Vad som tillhör kulturarvet är en föränderlig och pågående process och har förändrats flera gånger över tid. Men vad som finns i kulturarvet blir bestämmande för vad som anses kvalitet, och är det bara mäns konst i kulturarvet, ja, då blir deras arbete norm för kvalitativ konst.

Det finns, enligt Vanja Hermele, en förhärskande idé om att jämställdhet eller mångfald hotar den konstnärliga kvaliteten.

– Normerna för det som räknas som bra eller intressant kommer att förändras, och det är en positiv förändring, säger Vanja Hermele.

Hur ser då framtiden ut, tas tillräckliga steg i rätt riktning?

– Jämställdhet och mångfald är strukturfrågor och ska man förändra på lång sikt måste strukturerna förändras. Ett mer jämställt ledarskap inom exempelvis musikbranschen är därför väldigt viktigt, men samtidigt finns det ingen direkt koppling mellan kvinnligt ledarskap och ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete inom en organisation. För att förändra på lång sikt måste det finnas ett ledarskap som är med på tåget, och då måste ledarskapsutbildningar för både kvinnor och män ge kompetens i förändringsarbete, till exempel gällande de intersektionella perspektiven på representation, betonar Vanja Hermele.

Strukturerna som behöver förändras är sega, men det går att skapa förändring menar Vanja Hermele, något som Sara Olsson också är övertygad om.

– Saker måste hända, det går inte att kvinnor inte är med och leder utvecklingen, då tappar musikbranschen som helhet. Men det kommer inte att hända av sig självt så varje steg är viktigt, säger Olsson.

Fakta: 

SFT har tidigare skrivit om projektet Makten över musiken: ”Små steg mot en jämställd bransch” (2013-10-26)

Annons

Rekommenderade artiklar

Det våras för jazzen

Ett säkert vårtecken är Gmlstn Jazz. Under en vecka erbjuds jazz från lokala akter, men även internationella stornamn.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu