Osäker framtid för Haiti | Fria.Nu
Fria.Nu

Osäker framtid för Haiti

Det plötsliga rebellupproret i Haiti följt av president Jean Bertrand Aristides oförväntade landsflykt förra veckan har väckt skepticism bland många både i och utanför Haiti. Trots att Bush administrationenen ivrigt har förnekat påståendet att USA står bakom Aristides avgång insisterar flera kritiker i det internationella samfundet att fallet måste utredas.

Det karibiska samfundet Caricom höll ett extra insatt krismöte den 1-3 mars där de karibiska ledarna krävde en oberoende utredning angående Aristides plötsliga avgång. Han avgick bara två dagar efter det att han försäkrat Haitis befolkning att han tänkte stanna. Flera karibiska ledare hävdar att Aristide kontaktade dem när han befann sig i exil i Centralafrikanska republiken. Han berättade då att han hade tvingats ur Haiti av beväpnade amerikanska soldater efter flera dagars påtryckningar från de amerikanska och franska regeringarna.

Jamaicas premiärminister P. J. Patterson anser att Aristides avgång från makten är ett 'farligt prejudikat för demokratiskt valda regeringar i hela världen' och att Caricom skulle 'starkt protestera mot aktioner som gick ut på att avsätta demokratiskt valda personer på ett okonstitutionellt sätt', skriver nyhetsbyrån IPS. Patterson påpekade den förvånansvärda snabbhet med vilken FNs säkerhetsråd bestämde att skicka fredsbevarande trupper till Haiti direkt efter Aristides flykt. Tre dagar tidigare vägrade rådet agera när Caricom hade bett dem att försöka stabilisera det alltmer kaotiska tillståndet som hotade att spilla över i grannländerna.

Trots att Pattersons förtroende för Aristides demokratiska anda verkar vara en missbedömning, väcker hans uttalanden en del frågor angående USAs möjliga inblandning händelserna. USA har varit inblandad i Haitis affärer sedan landet blev självständigt för 200 år sedan. Haiti har alltid varit av stor geopolitisk betydelse för USA på grund av sitt strategiska läge mellan stormakten och Kuba och på grund av den billiga arbetskraften som lockar flera amerikanska multinationella företag. Fram till militärkuppen 1990, hade två generationer Duvalier diktatorer tillåtits förtrycka det svårt skuldsatta haitiska folket, så länge detta inte har stört den amerikanska 'fria' marknaden.

1990 vann Aristide det första demokratiska valet i Haiti. Aristide, en före detta präst, sågs som de fattigas enda hopp. Han lovade ett omfattande välståndsprogram. 1992 avsattes Aristide i en militärkupp av två USA-utbildade generaler som också stod på CIAs avlöningslista. Den populäre presidenten fick politisk asyl i USA och stormakten hjälpte att återinsätta honom efter att han informerats om vilka förutsättningar som gällde om han återfick makten: han skulle genast sluta med välståndsprogrammet och gå med på ett strukturanpassningsprogram från Världsbanken som återigen skulle skydda amerikanska företagares intressen.

Mot denna bakgrund är det svårt att hålla isär Haitis senaste skeenden från USAs ständigt närvarande intressen. Inget är säkert men antydningar från alla sidor väcker intressanta frågor. Vem står bakom rebellupproret? Ingen erkänner någon koppling till rebellerna men det har inte heller gjorts något försök att stoppa rebellernas snabba erövring av landet. Dessutom, sedan när har USA haft en politik av icke-ingripande i strategiska områden?

Händelseförloppet pekar på det motsatta: två dagar innan Aristides flykt informerades han av Luis Moreno från den amerikanska ambassaden att USA inte tänkte ingripa för att skydda honom från den överhängande rebellinvasionen av huvudstaden och att det var dags för honom att lämna landet. FNs säkerhetsråd var dock ivrigt att ingripa bara två dagar senare, med en USA-ledd fredsbevarande styrka. Aristides plats hade knappt hunnit kallna efter hans flykt. Ingen motsäger att Aristides demokratiska anda är tvivelaktig då han tros ha vunnit valet 2000 genom fusk, ett misstag som det haitiska folket fick betala för i form av 500 miljoner dollar i fruset internationellt bistånd.

Men man måste erkänna att USAs och säkerhetsrådets demokratiska anda är minst lika misstänksam. Det återstår att se om någon dold makt kommer att stå i vägen för den föreslagna utredningen som förhoppningsvis skulle besvara många frågor.

Fakta: Haiti

-1803: Haiti blir självständigt efter den enda framgångsrika slavrevolution i en koloni

-1957-1986: Tyrannerna 'Papa Doc' och 'Baby Doc' Duvalier styr ostört

-1990: Fader Aristide vinner Haitis första demokratiska val

-1992: Aristide tvingas i exil

-1994: Aristide återinsätts av USA

- 2004: landets 200-års jubileum förstörs av rebellupproret som tvingar Aristide från makten

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2022 Fria.Nu