Mensen som global politisk fråga | Fria.Nu
  • "Du får inte utbildning för att du inte ges förutsättningar att hantera din mens." Det säger frilansjournalisten Anna Dahlqvist som skrivit boken Bara lite blod.
Landets Fria

Mensen som global politisk fråga

Skam över en mens som aldrig får märkas i kombination med fattigdom kan få katastrofala konsekvenser. I vissa områden uteblir mer än hälften av eleverna från skolan under sin mens. Journalisten Anna Dahlqvist menar att mens måste bli en politisk fråga högt på agendan.

Journalisten Anna Dahlqvist har besökt Indien, Uganda, Bangladesh, Kenya och USA där hon träffat menstruerare, mensaktivister och mensforskare. Resultatet är boken Bara lite blod, ett reportage om menstruation ur ett globalt perspektiv.

– Jag vände mig mot att man inte pratar om mens ur ett politiskt perspektiv utan som en individuell, privat fråga, säger Anna Dahlqvist och fortsätter:

– Det jag har tittat på är vad som händer när skammen över mensen, som finns överallt, kombineras med fattigdom. Har du inte makten över mensen inskränks också makten över ditt liv, du kan tvingas vara hemma från skolan och jobbet och har inte samma möjligheter i samhället.

Bristen på vatten, toaletter, mensskydd och kunskap bidrar till att flickor och kvinnor stängs ute från samhället. Som exempel nämner Anna Dahlqvist studier som har gjorts i Kenya som visar att hälften av eleverna uteblir från skolan när de har mens.

– Det är den katastrofala konsekvensen; du får inte utbildning för att du inte ges förutsättningar att hantera din mens.

Samtidigt finns det i världen en växande mensrörelse. I Kenya finns till exempel flera frivilligorganisationer som enbart koncentrerar sig på frågan. Indien och Pakistan är andra exempel på länder där mensaktivism har vuxit fram de senaste åren – även om där också finns områden där mens hindrar över hälften av elevernas skolgång.

Anna Dahlqvist upplever att mens har börjat bli en politisk fråga under de senaste tio åren, även om det fortfarande är i begränsad omfattning. En risk är att det görs snabba lösningar som hjälper för stunden, till exempel omfattande utdelning av engångsbindor, men utan att komma åt den egentliga kärnan. För riktig förändring behövs det satsningar på flera fronter, där de materiella förutsättningarna som tillgång till vatten, toaletter och mensskydd är en del. Skammen och stigmat är den andra.

– Det är fortfarande svårt att använda ordet mens, man pratar istället om till exempel ”special hygien needs”. Om inte ens politiker eller FN-organ kan säga vad det handlar om – då har vi väldigt långt kvar.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu