Ungern röstar om flyktingar | Fria.Nu
  • Oppositionsledarna Gergely Karcsony (Dialog för Ungern), Lajos Bokros (Ungerska moderna rörelsen) och Viktor Szigevari (Tillsammans) driver gemensam kampanj mot söndagens folkomröstning.
  • ­ Om Fidesz ska lyckas bli omvalda måste de driva hårt för att fokus ska ligga kvar på flyktingfrågan, säger Luca Janka László, asylaktivist.
Fria Tidningen

Ungern röstar om flyktingar

På söndag röstar Ungern om EU:s kvotflyktingsystem. Folkomröstningen kan dock inte påverka EU-ramverket och många menar att den bara syftar till att stärka premiärminister Viktor Orbán. ”Det hela är ett löjligt skådespel, säger asylaktivisten Luca Janka László.

Den 2 oktober röstar Ungerns befolkning om EU:s kvotflyktingsystem och folkomröstningen har föregåtts av en hård kampanj, som innehållit både hat och hetsande mot flyktingar och muslimer, från regeringen sida.

Frågan i omröstningen lyder: ”Vill du att EU ska kunna tvinga Ungern att acceptera att icke-ungrare placeras i landet utan parlamentets godkännande?” En löjeväckande fråga, menar den ungerska aktivisten och volontärarbetaren Luca Janka László, som tillsammans med ett antal organisationer drivit kampanj för en bojkott av folkomröstningen.

– En sådan dum fråga förtjänar inte ens något svar. En folkomröstning vars resultat inte kan leda till några legala konsekvenser är bara ett skådespel, säger hon i en telefonintervju med Fria Tidningen.

För att folkomröstningen ska vara giltig måste minst 50 procent av befolkningen delta. Men även om befolkningen skulle rösta nej förändrar det ingenting, EU:s beslut om flyktingkvoter är bindande. Detta är premiärminster Viktor Orbán och hans högerparti Fidesz naturligtvis medvetna om. Folkomröstningen tjänar endast till att ge dem ytterligare tyngd till sina argument om att inte följa bestämmelsen – och att hålla kvar fokus på flyktingfrågan istället för på landets verkliga problem, menar Luca Janka László.

– Flyktingfrågan är det enda område där Fidesz har varit, så att säga, framgångsrikt. På alla andra områden har de misslyckats: utbildningssystemet är kört i botten, sjukvården har fallerat... Om Fidesz ska lyckas bli omvalda med majoritet i nästa val måste de driva hårt för att fokus ska ligga kvar på flyktingfrågan.

Liksom frågan i folkomröstningen visar handlar det till stora delar också om att Ungern vill demonstrera sin självständighet gentemot EU.

– Man vill visa att Ungern är starkt och att EU inte kan tvinga en till något, säger Luca Janka László.

Regeringens skrämselkampanj om flyktingar, muslimer och terrorister, tre ord som medvetet blandas ihop, ser för tillfället ut att fungera. Luca Janka László berättar att hennes muslimska vänner allt oftare blir både verbalt och fysiskt attackerade och många ungrare uttrycker hat och rädsla gentemot muslimer.

– Särskilt människor på landsbygden, som bara har tillgång till statskontrollerad media, är mycket rädda, säger hon.

Hennes förhoppning är att färre än 50 procent av väljarna kommer att gå och rösta på söndag, men oavsett är hon mycket orolig för utvecklingen i landet.

– Den här rädslan och misstänksamheten som man har skapat, jag vet inte hur det ska gå att ändra på.

Fakta: 

EU:s kvotflyktingsystem

Kvotsystemet, som är bindande inom EU, går ut på att 160 000 flyktingar ska omplaceras från Italien och Grekland till andra medlemsländer.

Ungern har tilldelats 1 294 flyktingar enligt kvotsystemet, som bestämts utifrån bland annat folkmängd och medelinkomst. Ungern har dock vägrat att ta emot några flyktingar och har tillsammans med Slovakien vänt sig till EU-domstolen för att upphäva beslutet.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu