Kulturbudget utan satsning på scenkonst | Fria.Nu
  • Jenny Forslund, ordförande Teatercentrum, är kritisk till att regeringen inte tilldelar scenkonstområdet mer pengar i kulturbudgeten.
Fria Tidningen

Kulturbudget utan satsning på scenkonst

Kulturbudgeten 2017 innehåller inga tecken på att regeringens satsningar kommer den fria professionella scenkonsten till gagn, skriver Jenny Forslund, ordförande Teatercentrum.

I regeringens kulturbudget föreslås bland annat att totalt 120 miljoner kronor under fyra år tillförs Kultursamverkansmodellen, i syftet att ”skapa ett mer jämlikt kulturutbud i hela landet och ge fler tillgång till kultur”. Med undantag för ett begränsat tillskott, öronmärkt för musikalisk scenkonst, i budgetposten för Bidrag till vissa teater-, dans-och musikändamål, lämnas den fria scenkonsten ännu ett år utan tillskott. Den bibehållna låga anslagsnivån innebär, med de allmänna kostnadsökningarna, i realiteten en fortsatt sänkning för de fria teatrarna.

De fria teatrarna verkar överallt i hela Sverige och ger barn, unga och vuxna tillgång till scenkonstupplevelser och närhet till ett levande kulturliv. Det är skamligt att regering osynliggör en så grundläggande del av kultursveriges infrastruktur. Teatercentrum organiserar ett drygt 90-tal fria professionella teatrar i Sverige som under 2015 spelade över 12 700 föreställningar, med och en geografisk spridning som saknar motstycke, för en publik på drygt 805 000 personer. (Teatercentrums statistik 2015)

De statliga anslagen är en viktig grund för den fria scenkonsten. Dessa har från en redan låg nivå urholkats år från år och resulterar i att redan kostnadseffektiva verksamheter pressas ytterligare, samtidigt som nya aktörer inte ges utrymme att växa och utvecklas.

Teatercentrum beklagar att regeringens förslag till prioriteringar på kulturområdet än en gång missar den fria scenkonstens betydelse för ett mer jämlikt kulturutbud i hela landet för fler.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Lina Wolff har tilltro till läsaren

Lina Wolff från Hörby hämtar inspiration till sitt vindlande berättande i den latinamerikanska litteraturen. Hon är aktuell med romanen De polyglotta älskarna.

Fria Tidningen

Museum för afroamerikansk kultur drar storpublik

Usa får ett nationellt museum för afroamerikansk kultur, och suget efter biljetterna till öppningen den 24 september har varit stort. De 28 000 biljetterna till premiären sålde slut på en timme.

Fria Tidningen

Nathalie Ruejas Jonson och det autistiska perspektivet

Det skeva perspektivet, det lilla som blir enormt, det stora som försvinner. Alla ord som regnar i kaskader över världen tills den inte syns längre. Och så stunderna med hörlurarna på max för att få ledigt en stund. Kaoset och skammen inför kaoset. Att be om hjälp. Att få hjälp.

© 2022 Fria.Nu