Svensk professor på kvinnobåt till Gaza | Fria.Nu
  • Paulina de los Reyes.
Fria Tidningen

Svensk professor på kvinnobåt till Gaza

Hallå där Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia och ordförande i Svenska genusforskarförbundet, som ska åka med Women's boat to Gaza.

Vad händer på onsdag?

– Jag deltar i den första etappen från Barcelona till Korsika vilket beräknas ta 4–5 dagar. Därefter åker båtarna vidare till Sicilien för att sedan åka den sista sträckan till Gaza. Båtarna kommer stanna på de olika ställena mellan etapperna där det kommer vara olika aktiviteter med seminarier och konserter för att på olika sätt synliggöra blockaden.

Så du kommer inte vara med under själva försöket att bryta blockaden?

­– Nej. Det har varit många som har velat åka och därför kommer olika personer vara med under de olika etapperna. Delegaterna till alla etapperna har valts av den internationella kommittén för att få maximal spridning av erfarenheter och förankring i olika sektorer av det civila samhället.

Varför väljer du att åka med?

– Det är omöjligt att vara passiv och inte reagera inför det som händer i Gaza. Det handlar inte bara om att blockaden hindrar Gazaborna från att röra sig fritt utan om att det blir en försämring hela tiden när det gäller möjligheten att försörja sig. Vi står inför en humanitär katastrof där till följd av blockaden. Det saknas mat, bostäder, rent vatten och befolkninges hälsa har försämrats drastiskt. Det är ett långsamt folkmord som sker i Gaza. När det internationella samfundet som har fördömt blockaden står handfallet är det som återstår att den internationella solidaritetsrörelsen agerar.

Vad kan du som professor i ekonomisk historia bidra med?

– Jag har som akademiker kunskap om hur kvinnor drabbas av kriser och krig. De osynliggörs trots att de drabbas värst, på grund av sin roll att ta hand om den vardagliga omsorgen om familjen. Jag kan också se potentialen som finns i kvinnors organisering i krissituationer och tycker det är viktigt att lyfta fram de som viktiga aktörer i kampen för att häva blockaden och uppnå hållbara politiska lösningar.

Fakta: 

Femte försöket att bryta blockaden

Den 14 september avseglar Women’s Boat to Gaza, som utgörs av två skepp där alla ombord är kvinnor. Aktionen blir Ship to Gazas femte försök att bryta blockaden.

Med på båtarna finns företrädare för det globala civilsamhället som Mairead Macguire, Naomi Wallace, Marama Davidson och Gerd von der Lippe.

Tre svenska delegater kommer att resa med kvinnobåtarna i Medelhavet, men inte på slutetappen till Gaza. Det är förutom Paulina de los Reyes också EU-parlamentarikern Malin Björk (V) och Uppsalapolitikern Jeannette Escanilla (V).

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu