Refugees welcome Sverige stöttar flyktingar i Grekland | Fria.Nu
  • The housing project hjälper asylsökande familjer i flyktingläger i norra Grekland att skaffa andra boenden, till exempel som inneboende hos lokalbefolkningen.
  • Tobias Lohse, ordförande för Refugees welcome Sverige.
Fria Tidningen

Refugees welcome Sverige stöttar flyktingar i Grekland

När Sverige stramar åt flyktingpolitiken har Refugees welcome Sverige börjat samarbeta med en organisation i Grekland som hjälper asylsökande i flyktingläger till egna boenden.

– När EU inte tar sitt ansvar måste vi som frivilligorganisationer och medmänniskor göra det vi kan, säger Tobias Lohse, ordförande för Refugees welcome Sverige.

Det nystartade projektet, som heter The housing project, är ett samarbete med en lokal ideell organisation i norra Grekland. Tobias Lohse berättar att idén om samarbetet mellan organisationerna föddes i samband med att han var nere och jobbade i ett av flyktinglägren nära Kilkis i norra Grekland.

– Vi pratade mycket om vad vi gemensamt kan göra för att hjälpa människorna i flyktinglägren. Jag ser det också som att de här människornas svåra situation är en följd av EU:s politik, och Sverige med sin åtstramning av flyktingpolitiken har en del i skulden. Och när EU, och Sverige, inte sköter sina åtaganden får vi frivilligorganisationer tillsammans göra det vi kan för att förbättra människornas livsvillkor så gott det går.

Projektet, som redan har startat, går ut på att organisationen i Grekland hjälper asylsökande som bor i tillfälliga flyktingläger i norra Grekland att flytta till andra boenden. I dag bor flera tusen personer i flyktinglägrena och man siktar på att hjälpa cirka 1200 personer till nya boenden, antingen ett eget eller som inneboende hos en grekisk familj. Man prioriterar barnfamiljer, äldre och sjuka människor. Refugees welcome Sveriges insats består i att skaffa faddrar i Sverige som hjälper familjerna genom månadsdonationer som går till hyra, mat, hygienartiklar och annat. Faddrarna ska också ha möjlighet att hålla kontakt med ”sin” familj.

– En viktig del av vårt arbete handlar om just opinion, att fler människor ska få kunskap om de asylsökandes situation, så även på så sätt passar det oss bra, säger Tobias Lohse.

I dag bor de asylsökande i tält som har donerats av organisationer som UNHCR. Det bor runt 15 personer i varje tält, ofta från olika familjer.

– Det värsta är den hopplösa och frustrerade stämningen där. Folk går omkring i ett inhägnat område och ingen vet hur deras framtid ser ut. Dessa människor har hamnat i kläm efter EU:s överenskommelse med Turkiet. De hör till dem som inte kommer att skickas tillbaka till Turkiet, men samtidigt är processen att söka asyl i ett EU-land oerhört segdragen och komplicerad.

Hur länge The housing project ska fortgå är i dagsläget inte bestämt, eftersom det i nuläget inte finns någon lösning i sikte för de asylsökandes situation. De två organisationerna vill hjälpa till så länge det finns behov, kraft och pengar till det. Refugees welcome Sverige har dock fått en tillströmning av både nya medlemmar och ekonomiska bidrag efter riksdagsbeslutetet om den tillfälliga åtstramningen av flyktingpolitiken den 21 juni, då man även uppmanade folk att organisera sig för att hjälpa till.

– Efter det har vi fått cirka 150 till 200 nya medlemmar, säger Tobias Lohse.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Asylstafetten vandrar vidare

Den 10 juli startar årets asylstafett, som är en vandrande manifestation för en human flyktingpolitik.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu