Vi måste agera för Östersjön | Fria.Nu

Debatt


Jens Holm
  • Övergödning leder till algblomning, som leder till ett dött Östersjön. Det är snart för sent att rädda vårt innanhav.
Fria Tidningen

Vi måste agera för Östersjön

På senare år har vi tagit en rad beslut för att rädda Östersjön. Det visar sig nu att det inte räcker. Rapporter visar att vi måste öka våra ansträngningar om Östersjön ska fortsätta leva, skriver Jens Holm (V).

Årets varmaste månader är här och sommaren sprider sig runt om vårt stora hav i öst; Östersjön. Det är nu flera av oss kommer ur våra hålor och åker ner till havet för att knycka ett dopp, en fisk eller bara en problemfri stund med vänner vid vattnet. Men tyvärr har Östersjön alltför länge utsatts för stora påfrestningar av industri, jordbruk och andra utsläpp och nu måste vi agera kraftfullt om vi ska skydda havet från en alltför skadlig utveckling.

Östersjön är ett mycket hotat hav. I och med att det är omringat av land och att nio länder samsas om det, utsätts havet för tunga påfrestningar. Avrinningsområdet är drygt fyra gånger så stort som Östersjön och i det bor 90 miljoner människor. Avrinningsområdet för med sig näring och föroreningar ut i vattnet från hela Sverige och även stora delar av Finland, Ryssland, Polen och Tyskland. Detta i kombination med dåligt vattenutbyte, det bräckta vattnets speciella egenskaper samt att Östersjöns unga geologiska ålder gör situationen exceptionellt besvärlig.

Övergödningen brukar anges som det enskilt största hotet mot Östersjöns överlevnad. Näringsämnen från jordbruk och avlopp övergöder Östersjön, vilket resulterar i att mängden organiskt material ökar. Även trafikens och sjöfartens kväveutsläpp har en stor påverkan på övergödningen. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med syre i vattnet för att hantera överproduktionen av organiskt material. Resultatet är syrebrist, minskad mängd bottenlevande djur och läckage av fosfor från syrefria sediment. Algblomningen kommer flera veckor tidigare nu än vad den gjorde för bara några decennier sedan och bottendöden på de stora havsdjupen har ökat kraftigt sedan millennieskiftet, enligt flera myndigheter.

Men längs Östersjöns kuster finns positiva tecken. Förbättrad avloppsrening och åtgärder inom jordbruket har gett resultat och fått positiva effekter på vattenkvaliteten. Men tyvärr räcker det inte och varken de miljökvalitetsmål riksdagen satt till 2020 eller åtagandena vi har kommit överens om med övriga länder längs Östersjöns kuster i Baltic sea action plan kommer nås om vi inte upprättar nya styrmedel eller åtgärder. Detta enligt Naturvårdsverket och rapporten Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014 från Havs- och vattenmyndigheten stärker den bilden.

Det är bråttom att rädda Östersjön och vi måste ställa om snarast för att leva i långvarig symbios med detta oss närstående hav. Jag hoppas att regeringen nu agerar så att även framtida generationer kan njuta av ett friskt och levande hav i öst.

Fakta: 

Jens Holms är riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Låt flygplatsen bli ekostad

Stockholms stad hyr ut Bromma flygfält, stort som Östermalm, till luftfartsverket för en krona. I en stad med bostadsbrist och dålig luft kan marken användas bättre, skriver Jens Holm och Ann-Margarethe Livh från Vänsterpartiet.

Stockholms Fria
Debatt
:

V för vegetariskt

Sverige kunde vara ett föregångsland för minskad köttkonsumtion. Det är en avgörande fråga både för klimatet och den globala resurshushållningen, skriver Jens Holm, riksdagskandidat för Vänsterpartiet.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu