Fler anmäler veterinärer för felbehandlingar | Fria.Nu
Koko Molander

Fördjupning


Koko Molander
  • Fem veterinärer varnades under förra året. Varken personen eller hunden på bilden förekommer i artikeln.
Fria.Nu

Fler anmäler veterinärer för felbehandlingar

De har kunskapen att rädda våra djurvänner, men ibland blir det fel. Förra året ökade antalet anmälningar mot veterinärer, men endast en har förlorat sin legitimation de senaste fem åren.

En häst som felbehandlats i ryggen, en tik som dog i samband med hanteringen under och efter valpning samt slarvigt utskriven antibiotika är några av de fall då veterinärer varnats under 2015.

Året som gick såg en ökning av anmälda veterinärer till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Nämndens ordförande Christer Ganelind förklarar via mejl att anmälningarna tidigare varit ungefär lika många varje år och att de ännu inte har någon förklaring till ökningen.

Flest anmälningar sker i Stockholm, Skåne och Västra Götaland.

– Vi tycker inte att ökningen är alarmerande. Om det fanns en ökning av fällande utslag, då skulle jag bli orolig, säger Johan Beck-Friis, informationschef på Sveriges veterinärförbund.

Antalet undersökningar av djur ökade under 2015 vilket kan vara en förklaring till det 20-talet fler anmälningarna, enligt Johan Beck-Friis.

Förra året gjordes 148 anmälningar och av dessa avgjordes 124. Det ledde till att fem veterinärer varnades, medan 16 fick en så kallad erinran som är graden lägre än en varning.

– Många gånger handlar anmälningarna om att få tillbaka pengarna, men det är inget som nämnden prövar utan då avskrivs anmälan, säger Johan Beck-Friis.

Han menar att dålig kommunikation också är en relativt vanlig anledning till att djurägarna är missnöjda med veterinären.

– Även friande domar kan ge viktig information till veterinärer, till exempel om dialogen har brustit. Utbildningen fokuserar nu mer på kommunikationen med människan än tidigare. Men där blir man aldrig riktigt fullärd och det krävs erfarenhet och kanske även en viss personlighet, säger Johan Beck-Friis.

Det har förekommit kritik från djurägare att det sitter veterinärkollegor i Ansvarsnämnden. Men Sveriges veterinärförbund tycker att det nuvarande systemet fungerar bra och ser nämnden som en opartisk instans.

– Många veterinärer upplever det som ett stort stressmoment i dag att kunna bli anmälda. Men till viss del är det väl så det ska vara också för att inte falla till ro.

Johan Beck-Fris menar att nämnden utgör en säkerhets- och kvalitetsgaranti. Det är vad som skiljer yrken med legitimation från andra. Men att en veterinär får sin legitimation indragen är ovanligt. Endast en veterinär har blivit av med sin legitimation under de senaste fem åren.

Frågor om återkallelse av en veterinärs legitimation prövas endast då Jordbruksverket anmäler det till nämnden. Det räcker alltså inte med en djurägares anmälan.

– Vi tar del av anmälningarna och materialet från djurägare och veterinär, och om vi tycker att det är tillräckligt allvarligt kan vi anmäla till nämnden att den ska pröva legitimationen eller ta ställning till en prövotid, säger Karolina Wall på Jordbruksverket.

Hur mycket fel ska en veterinär göra för att det ska bli aktuellt?

– Det få ju bedömas från fall till fall. Lagen säger att legitimationen kan dras in om veterinären visat grov oskicklighet eller är uppenbart olämplig, men mer finns inte specificerat.

Är det rimligt att endast en veterinär fått legitimationen indragen under fem år?

– Det kan inte jag svara på, under mina ett och ett halvt år här har det funnits ett fall då vi bedömt att Ansvarsnämnden ska göra en prövning av legitimationen, men det är fortfarande ett pågående ärende.

Jurist Anette Cedergren är specialiserad på djurrätt och har hjälpt djurägare att driva fall där djur blivit felbehandlade av veterinärer.

– Det är bra att anmälningarna till Ansvarsnämnden ökar, för det betyder att folk tar sina djur på allvar och det kan leda fram till en förändring. Men det är tråkigt om det är så att veterinärer blir allt mer stressade och inte gör sitt jobb.

Att få en veterinärs legitimation återkallad är svårt.

– Ansvarsnämnden, så som jag uppfattat det, drar sällan in legitimation eftersom veterinärens hela försörjning bygger på yrket, säger Anette Cedergren.

Men hon menar att en varning också är allvarligt för en veterinär att få på sig.

– För en djurägare låter en varning kanske inte så mycket, men det är tungt och stor skillnad mot att få en erinran.

Anette Cedergren menar att djurägare som tar fall till Ansvarsnämnden måste vara noga med att presentera dokumentation och bevis, och inte argument byggda på känslor eller tyckande.

– Tyvärr behöver anmälaren vara rätt kall, trots att man samtidigt kanske är i en sorgeprocess över att djuret på något sätt är skadat.

Fakta: 

Anmälningar 2015

År Anmäl-
ningar
Erin-
ran
Var-
ning
2011 116 20 5
2012 111 24 2
2013 118 18 5
2014 121 29
2015 148 16 5

Varningar mot veterinärer 2015

Halt efter behandling
En häst fick felaktigt utförd stötvågsbehandling utan tidigare undersökning, blev halt och fick ont i kroppen. Samma veterinär hade fått en erinran 2011.

Slarv med antibiotika
Två veterinärer anmäldes av länsstyrelsen för att ha skrivit ut antibiotika utan tillräcklig undersökning, samt för bristande journalföring. Ytterligare en veterinär anmäldes av länsstyrelsen för bristande läkemedelsförskrivning.

Tik dog efter valpning
Ett kejsarsnitt utfördes i samband med problem under valpning. Veterinären som utförde operationen och efterbehandlingen varnades efter att tiken dött. Men den veterinär som ansvarat för tiken under valpningens tidigare skede blev frikänd. Här menade djurägarna i sin anmälan att den första veterinären bar ett stort ansvar och handlat fel från början. De ville att veterinärens legitimation skulle återkallas.

Stor böld efter sprutor i ryggen
En häst fick felaktig och ej godkänd behandling i ryggen. Ledde till smärtor för hästen, som fick en stor böld och var tvungen att opereras på djursjukhus.

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

Hit kan privatpersoner och myndigheter anmäla legitimerade veterinärer, legitimerade djursjukskötare och godkända hovslagare för felbehandling. Veterinärer kan inte anmäla andra veterinärer. I nämnden sitter bland annat veterinärer, en hovslagare och en djursjukskötare, samt ett hovrättsråd som ordförande. Nämnden är en fristående myndighet.

Tvister om djurens hälsa

Det är möjligt att i tingsrätten göra en skadeståndsansökan om ett djur farit illa hos en veterinär. Här räknar lagstiftningen djur som saker. Det går också att göra en polisanmälan för brott mot djurskyddslagen, enligt jurist Anette Cedergren. Hon skulle gärna se att det fanns en speciell djurdomstol likt Miljödomstolen och att djur i lagens mening alltid räknades som levande varelser.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Vid regnbågens ände

Pride

På äldreboenden drar sig vissa för att vara öppna med sin sexualitet. Men inte på Regnbågen, Europas första seniorboende för hbt-personer.

Stockholms Fria

© 2021 Fria.Nu