Flera flyktingboenden på väg att godkännas | Fria.Nu
  • Under hösten kom många flyktingar till Göteborg vilket sätter press på ökat byggande och fler bostäder.
Göteborgs Fria

Flera flyktingboenden på väg att godkännas

Nummer sju i raden av förslag på platser för att bygga flyktingboenden är på väg att godkännas av fastighetsnämnden. Men fortfarande saknas omkring 1600 boendeplatser för ensamkommande ungdomar.

Den senaste i raden av platser som är på väg att godkännas är Björkekärrsplan i Örgryte-Härlanda. Det blir nummer sju i raden av totalt 12 förslag som låg på fastighetsnämndens bord för beslut. Byggena har varit mycket omdiskuterade och rasister har försökt att stoppa planerna genom en mängd överklaganden och protester på offentliga möten.

De övriga förslagen är avfärdade som olämpliga för byggnation och fastighetsnämnden kommer inte att gå vidare med de.

Inriktningen för urvalet av platser följer stadens mål om ett jämlikt Göteborg och är därför placerade på platser där det tidigare inte bor många invandrade personer. Husen är tänkta för ensamkommande flyktingbarn, flyktingfamiljer och även studenter och andra grupper i behov av bostad.

Fler platser är också på väg att presenteras. Under processens gång har hundratals förslag från kommuninvånare skickats in till kommunen och ur dessa förslag kommer några att presenteras för fastighetsnämnden som skarpa förslag, enligt Anna Ericsson, vice ordförande i fastighetsnämnden.

­– På nästa nämndmöte kommer flera nya förslag att presenteras - som ursprungligen kommer från medborgare. Det är engagerade privatpersoner som gått runt och hittat platser de tycker skulle kunna passa att bygga på, säger hon.

Hon säger att engagemanget för frågan är stor och att många vill vara med och hjälpa till att lösa den stora utmaningen det innebär att lösa boendefrågan.

– Men många förslag som kommit in gäller platser som redan är planerade för byggnation. Andra är intressanta men följer inte mallen att det ska vara på en plats där det inte sedan tidigare finns många nyanlända personer, säger hon.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2018 Fria.Nu