Nya betesregler får kritik | Fria.Nu
  • På grönbete får korna mjukt underlag, frisk luft och möjlighet att umgås eller att hålla sig borta från varandra. Kristdemokraterna har tidigare tagit beslut om att partiet ska verka för ett slopat beteskrav för kor i lösdrift, något som även flera branschorganisationer lobbat för.
Landets Fria

Nya betesregler får kritik

Fler kor på grönbete är målet med Jordbruksverkets nya förslag på betesföreskrifter. Men reglerna kan istället minska utevistelsen, menar Linda Björklund, etolog på Djurens rätt.

Intresset för att se kor släppas ut i hagen är stort. Förra året besökte 165 000 personer en bondgård för att se korna springa ut på grönbete. Mjölkbönder har länge efterfrågat ändringar av reglerna för hur kor ska hållas ute på grönbete då de anses otydliga och svåra att följa i praktiken. Nu har Jordbruksverket tagit fram ett förslag som innebär mindre administrering och slopat krav på sammanhängande utevistelse på 60 dagar. Bonden kan nu anpassa betet till väder och förhållanden på gården och i produktionen.

– Med nuvarande lagstiftning ska ett visst antal dygn av den totala betestiden vara sammanhängande och det kravet tar vi nu bort enligt förslaget. Korna ska fortsatt hållas ute lika länge som tidigare och det är djurägarens ansvar att se till så att det sker, säger Gunnar Palmqvist, på enheten för idisslare och gris vid Jordbruksverket.

Förslaget säkerställer enligt Jorbruksverket att djuren fortfarande hålls utomhus på bete när förhållandena är som bäst genom kravet på att ett visst antal dygn utomhus ska infalla sommartid.

Djurens rätt ser positivt på att minsta antal dagar som korna måste hållas på bete inte sänkts enligt det nya förslaget.

– Vi har kännt en oro över att beteskravet skulle slopas helt och hållet, då det lobbats för det på flera håll, säger Linda Björklund, etolog på Djurens rätt.

Men att det enligt det nya förslaget ska bli fritt fram att hålla kor inne av produktionsskäl är helt oacceptabelt, menar hon.

– Att produktionsfaktorn ska vara med och styra om korna ska vara ute på bete eller inte är oacceptabelt. Det rådande perspektivet är att man tar hänsyn till djurhållarna. Skulle man se till djurens bästa hade betestiden ökats.

Förslaget tar också bort rådet om max antal djur per hektar betesmark. Anledningen är enligt Jordbruksverket att en ny definition på bete införs som säkerställer att djuren får utöva sitt naturliga betesbeteende.

– Marken ska innehålla växande växtlighet och vara sådan att djuren ska kunna utföra sitt naturliga betesbeteende, vilket kor är starkt motiverade att utföra. Skulle det bli för hög djurbelastning tar betet slut, så reglerna om begränsningen av djur behövs inte längre, säger Gunnar Palmqvist.

Kvaliteten på betet blir lättare för djurskyddskontrollanter att bedöma och det blir lättare för djurägare att veta vilken växtlighet som krävs, menar han.

Nuvarande lista på godkända anledningar att hålla djur inne och krav på att föra journal kring detta finns inte heller med i Jordbruksverkets nya förslag. Djurens rätt är oroliga för att det ska bli svårt för djurskyddsinspektörer att kontrollera att djuren hålls ute i den utsträckning de har rätt till när kravet på journalföring och sammanhängande betesperiod tas bort. Jordbruksverkets Gunnar Palmqvist tillbakavisar kritiken.

– Undantagsreglerna finns då det är krav på att dygnen ska vara sammanhängande. Det har inte alltid gått om det varit dåligt väder, insekter eller rovdjur som djuren behöver skyddas ifrån. I och med att det inte längre är krav på sammanhängande tid är det mer upp till djurägaren att bedöma om det är lämpligt för djuren att vara ute. Det behövs en flexibilitet kring det här. I många fall har betesperioden avbrutits i alla fall av olika anledningar.

Jordbruksverkets förslag är nu ute på remiss och nya regler väntas träda i kraft under våren.

Fakta: 

Bara kor skyddas av lagstiftningen

Beteskravet påverkar alla nötkreatur som hålls för mjölkproduktion vilket är ungefär 370 000 kor. Kalvar och tjurar omfattas inte av beteskravet.

Annons

Rekommenderade artiklar

100 miljoner i ökat Norrlandsstöd

Norrlandsstödet till lantbrukare i norra Sverige har inte räckt för att minska nedläggningen av gårdar. Nu höjs stödet med 100 miljoner.

Landets Fria

© 2021 Fria.Nu