Vägrades hyra lokal av kommunen | Fria.Nu
  • Amanj Aziz är en av personerna bakom det öppna brevet till stadens kommunalråd.
Göteborgs Fria

Vägrades hyra lokal av kommunen

Mötesfriheten är hotad för Göteborgs muslimer, anser tio lokala organisationer som i ett öppet brev till kommunalråden kräver att få veta hur staden garanterar gruppens demokratiska rättigheter. Daniel Bernmar, kommunalråd, håller med om att ärendet med uthyrningen av Lundby sporthall inte skötts bra.

Bakgrunden till historien är Jag är muslim-konferensen som skulle hållas 26-27 mars i Lundby strands sporthall. Det var föreningen Sveriges förenade muslimer, SFM, som hyrt lokalen av Göteborgs stad för att hålla en landsomfattande konferens med internationellt inbjudna gäster. Konferensen hålls en gång om året och lockar muslimer från hela landet. Men i sista stund stoppades lokaluthyrningen med hänvisning till att ”personer som är knutna till verksamheten kan misstänkas för brott inom området våldsbejakande extremism”. Men någon förklaring till vad som låg bakom anklagelserna fick aldrig arrangören och har heller inte fått fram till i dag.

I ett öppet brev till kommunalråden frågar sig därför tio organisationer hur Göteborgs stad kan garantera gruppens demokratiska mötesfrihet och hur arbetet mot våldsbejakande extremism förhindras att göra ingrepp mot Göteborgs muslimers demokratiska fri- och rättigheter. ”Göteborgs Stad riktar granskningar, begränsningar, ifrågasättanden och ingrepp mot muslimska organisationer på ett sådant sätt som man upplever att andra organisationer inte får.”, skriver organisationerna i det öppna brevet.

Under tisdagen hölls ett möte mellan parterna och Daniel Bernmar (V), kommunalråd, deltog.

– Jag har full förståelse för att man inte tycker att det här ärendet har skötts bra. Det var en väldigt sen avbokning och jag har förståelse för känslan av besvikelse och ilska på den punkten, säger Daniel Bernmar.

Han säger också att en del av problematiken är att staden har en illa uppdaterad uthyrningspolicy som inte reglerar hur och när en avbokning kan göras.

– Det uppmärksammade vi redan för ett år sedan och den är på gång att ändras. Jag beklagar att det arbetet inte är i hamn, då skulle en del av de praktiska problemen försvinna.

Ett förslag på ny uthyrningspolicy är på gång och är just nu ute på remiss och kan vara på plats senare i vår.

Men för undertecknande organisationer är problemet mycket större än så.

”SFM har till dags dato ingen aning om vad beslutet grundar sig på, vilket visar hur grundläggande rättigheter enkelt kan åsidosättas när helst makthavare känner för det.”, skriver organisationerna.

”Självklart ska en person som misstänks för brott prövas, korrekt och rättvist, men att kollektivt bestraffa en hel organisation är ytterst problematiskt från en demokratisk ståndpunkt.”, skriver man vidare.

Daniel Bernmar säger att Göteborgs stad är välvilligt inställda till den muslimska gruppen och att ärendet inte skötts bra från stadens sida.

– Det ska vara tydliga förhållningssätt som ska gälla. Jag har uppfattat det som att det här inte skötts på ett bra sätt, säger han.

Amanj Aziz, som är en av personerna bakom det öppna brevet, säger att många är oroliga över vad den stoppade uthyrningen innebär.

– Beslutet har tagits på grunder SFM inte ens kan ta ställning till. Formuleringarna är vaga och luddiga och man kastar detta på varandra – polisen på Säpo, Säpo på föreningsförvaltningen, föreningsförvaltningen på polisen – och så går det runt. SFM har inte fått några som helst svar.

Efter mötet i tisdags tycker han dock att det känns som att man kommit framåt.

– Mötet kändes som ett steg framåt och vi har bestämt att ha en återsamling om cirka en månad.

Med på mötet var representanter från flera av organisationerna bakom brevet och även kommunalråd Mariya Voyvodova (S). 

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

Sverigefinnar kämpar för sina rättigheter

6 december är Finlands 100-åriga självständighetsdag. Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd vill uppmärksamma behovet av sverigefinska skolor, förskolor och äldreomsorg.

Göteborgs Fria

Konferensföretag nekar fascister

Fascistiska Europa Terra nostra håller konferens i Göteborg på lördag. Fyra av fem konferensföretag skulle neka dem att hyra lokaler.

Göteborgs Fria

© 2022 Fria.Nu