Bland grumlig fakta gror mediemyter | Fria.Nu
Maria Jacobson

Inledare


Inledare
Mediekritik

  • Historien gick från att Göteborgs är bland de orter varifrån flest IS-krigare rekryteras till att Göteborg är ett centrum för jihadism på nolltid i media. Ju mer dramatik, desto mer källkritik behövs menar Maria Jacobson.
Göteborgs Fria

Bland grumlig fakta gror mediemyter

I november 2015 utpekades Göteborg som jihadismens centrum i Europa av Göteborgs-Posten och andra medier. I början av mars 2016 skrev GP att ingen från Göteborg har rest för att strida sedan i somras. Det går inte ihop. Inget av det är förmodligen sant – men i detta grumliga faktaläge gror mediemyter, skriver Maria Jacobsson.

Det var 8 mars GP meddelade: ”Inga IS-resor från Göteborg.” Källan till artikeln var kommunens enhet mot våldsbejakande extremism och Säpo, som dock endast uttalar sig om nationella lägesbilder. För bara några månader sedan, i mitten av november, kunde samma tidning rapportera att Göteborgs är bland de orter varifrån flest IS-krigare rekryteras. Den gången var det en polis som var huvudkälla. Redan samma dag växte nyheten i GT/Expressen till att slå fast att Göteborg var störst på IS-rekrytering i Europa. Men redan under våren 2015 hade en amerikansk bloggare, boende i Sverige, snappat upp att det från Göteborg kommer fler IS-krigare än från hela USA, utifrån en intervju med terrorforskaren Magnus Ranstorp i Svenska Dagbladet. ”Göteborg är ett centrum för jihadism”, sa han.

Uppgiften har varvat så många gånger att den tagit mytologisk skepnad och används slentrianmässigt med olika variationer. Dessvärre även i GFT vid ett par tillfällen. Bland annat i ett debattinlägg 2 februari: ”… Med tanke på att Göteborg blivit en av Sveriges viktigaste rekryteringsbaser för IS-krigare…” och i en kulturkrönika 12 februari: ”2016 är Göteborg enligt polisen en av de städer i Europa som förlorar flest medborgare till Islamiska staten.”

Men i mars vågar alltså GP slå fast att ingen från Göteborg har rest ”för att strida med IS eller andra islamistiska extremister” sedan i somras.

Det är inte helt enkelt att reda ut vad som är stämmer i det här. Säpo uttalar sig inte om regionala förhållanden. När det gäller förhållandet i Göteborg är det kommunens enhet för våldsbejakande extremism vi förväntas lita på.

En nationell siffra från Säpo är att runt 300 personer har lämnat Sverige sedan 2012. FBI uppger i en landrapport om Sverige att 350 personer reste under 2014. The Soufan Group, en oberoende privat säkerhets- och underrättelsetjänst, uppger för 2015 siffran 300 personer. Soufan Group listar inte Göteborg som en grogrund för rekrytering men däremot Fredrikstad i Norge och Bryssel.

När det gäller hela USA uppskattade den amerikanska kommittéen för inrikes säkerhet (Homeland Security Committee) i december 2015 att det under året rest 250 personer i syfte att strida för IS eller annan grupp.

Jag förstår dramatiken i ämnet. Just därför behövs extra noggrann källkritik. Den rapportering vi hittills sett är desinformativ. Den skapar förvirring och rädsla. Därutöver gränsar det till stigmatisering av muslimer. Associationskedjan islam-muslimer-våldsamhet-farlighet går igång. Polariseringen mellan vi-och-dom förstärks.

Annons

© 2021 Fria.Nu