Rättvisare och enklare vårdbidrag, tack! | Fria.Nu

Debatt


Vårdbidrag

  • För föräldrar som har fullt upp med att ge sina barn de bästa förutsättningarna är det viktigt att handläggare och beslutsfattare agerar rättvist och neutralt.
Göteborgs Fria

Rättvisare och enklare vårdbidrag, tack!

Många föräldrar till barn med funktionsnedsättningar upplever att förutsättningarna för att få vårdbidrag varierar stort. För våra barns skull är det viktigt att rättvisa skipas, skriver Daniel Lakso från DHB Västra.

Vårdbidrag är något en förälder som har extra arbete eller kostnader för ett barn som har en funktionsnedsättning kan få. Storleken på vårdbidraget bedöms av handläggare på försäkringskassan.

I höstas gjorde DHB Västra en enkätundersökning om vårdbidraget som besvarades av 50 medlemsfamiljer – 38 från Västra Götalandsregionen, 9 från Jönköpings län och 3 från Halland.

Ingen av de svarande i Jönköpings och Hallands län har fått helt vårdbidrag. I Västra Götaland har 15 av 38 svarande fått helt vårdbidrag. Olika typer av diagnoser påverkar storleken på vårdbidraget. Dövhet ger oftast ett helt vårdbidrag.

De svarande har upplevt att kommunikation, bemötande och bedömning har varierat mellan olika handläggare, att den tidsåtgång man som sökande ska beräkna för olika moment är ”kinkig” och att ansökningsprocessen kan vara trög, jobbig och besvärlig. Flera klagar på låg professionalitet och dåliga kunskaper om funktionsnedsättningar hos handläggare. Vissa har till och med upplevt Försäkringskassans handläggare som kalla och hårda. Men ganska många har haft en positiv upplevelse av Försäkringskassans bemötande med empatiska, sympatiska och förstående handläggare.

Våra medlemmar har utifrån sina erfarenheter följande synpunkter på hur ansökningsprocessen för vårdbidraget kan förbättras:

• Likhet över landet. Jag ska som sökande kunna förvänta mig att jag bedöms och bemöts på samma sätt oavsett var i landet jag söker vårdbidrag. Det borgar för jämlikhet och rättssäkerhet.

• Samma nivåer för lika diagnoser.

• Lita mer på föräldrarnas behovsbedömningar, men bedöm inte heller utifrån hur duktig den sökande är på att formulera sig.

• Neutrala handläggare som också är stöttande, inte bara granskande och kritiska.

• Samma period för alla – att även ansöknings- och beslutsperioderna ska vara jämlika. Exempelvis tre-årsperioder.

• En förenklad ansökningsprocess med klara regler för vad som berättigar vårdbidrag.

• Enklare och tydligare information från Försäkringskassan.

• Ökade kunskaper om olika funktionsnedsättningar hos Försäkringskassans handläggare.

För våra barns skull är det viktigt att rättvisa skipas. För föräldrar som har fullt upp med att ge sina barn de bästa förutsättningarna är det viktigt att handläggare och beslutsfattare agerar rättvist och neutralt. Dessutom kan inte förutsättningarna för att få vårdbidrag se så olika ut som det verkar, att det ska hänga på vem som handlägger ditt ärende och var du bor. Vi hoppas att Försäkringskassan vill ta del av våra resultat och göra allt för att underlätta och förbättra situationen för oss familjer med barn som har funktionsnedsättningar.

Fakta: 

DHB Västra är Distriktsorganisationen för döva och hörselskadade barn samt barn med språkstörning i västra Sverige.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

När såg du senast en dansare i rullstol?

Dans Hur kommer det sig att man så sällan ser människor med synliga funktionsnedsättningar på scenen? Är det så att de inte får samma chans som andra att ta plats på scen, undrar Veera Suvalo Grimberg, konstnärlig ledare för Danskompaniet Spinn, m. fl.

Göteborgs Fria
Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria.Nu