Svensk ungdomspolitiker avvisad från Västsahara | Fria.Nu
  • Tove Liljeholm.
Fria Tidningen

Svensk ungdomspolitiker avvisad från Västsahara

Några dagar efter att regeringen meddelat att den inte kommer att erkänna Västsahara avvisades en politiker från Ung vänster från det ockuperade området. Händelsen visar hur viktigt ett erkännande är, menar människorättsorganisationen Emmaus Stockholm.

Tove Liljeholm, som är styrelseledamot för Ung vänster, hann inte ens komma in i Västsahara innan hon blev stoppad av marockansk polis och nekad att åka vidare. Syftet med resan var att ta reda på hur västsaharierna tog fredagens besked att Sverige inte kommer att erkänna det ockuperade Västsahara som egen stat.

– Jag ville höra hur västsaharierna som med fredliga medel kämpar för sin lagliga rätt till sitt land, mottagit beskedet om en tillbakagång i svensk politik och hur det påverkar dem, säger Tove Liljeholm i en kommentar.

Även tio norska studenter och en holländare ska ha blivit avvisade från Västsahara under helgen. Marocko får skarp kritik från människorättsorganisationen Emmaus Stockholm som menar att händelserna visar på hur viktigt det är med ett erkännande och att sätta press på ockupationsmakten.

– Det visar att området är stängt. Västsaharier vittnar om grova övergrepp och det sker helt utan omvärldens insyn. Sverige måste vara en stark röst för mänskliga rättigheter och för Västsahara, säger Julia Finér, ordförande för Emmaus Stockholm.

Bakgrunden till regeringens beslut att inte erkänna Västsahara sägs vara att de folkrättsliga förutsättningarna för ett erkännande inte är uppfyllda. Dessutom hävdar utrikesminister Margot Wallström (S) att frågan bör tas i FN istället och att ett svenskt erkännande inte skulle gynna den processen. Men många bedömare pekar på att frågan snarare främst handlar om att Sverige vill komma in i FN:s säkerhetsråd och inte ytterligare vill försämra relationerna i Mellanöstern.

Under hösten har Marocko protesterat högljutt mot planerna på ett svenskt erkännande, genom bland annat en Ikea-bojkott, som förutom att det ska ha ha påverkat handeln mellan Sverige och Marocko också ska ha förstärkt hotet mot Sveriges FN-kandidatur.

Desto mer eftersom Sverige redan har en ansträngd diplomatisk relation med två andra inflytelserika aktörer i Mellanöstern: Saudiarabien och Israel.

År 2012 röstade en majoritet i riksdagen för att Västsahara ska erkännas. Socialdemokraterna har också ett kongressbeslut om ett erkännande och SSU och Palmecentret kallar beskedet för ett nederlag och en besvikelse. Också Vänsterpartiet och Liberalerna kritiserar beslutet:

– Om vi ska sitta i säkerhetsrådet ska vi vara en röst för folkrätten och en röst för avkolonisering. Och den rösten tappar ju värde när man schackrar med det och ger efter för de marockanska ockupanterna, säger Jonas Sjöstedt (V) till SVT Nyheter.

– Sveriges utrikespolitik framstår numera som hyckleri, när man å ena sidan erkänner Palestina men inte Västsahara, säger Jan Björklund (L).

Fakta: 

Västsahara ockuperat av Marocko:

• Marocko ockuperar stora delar av Västsahara sedan kolonialmakten Spanien lämnade området 1975.

• Stora mängder västsaharier tvingades på flykt och i dag lever 150 000 västsaharier i flyktingläger i Algeriet.

• År 1991 lade den västsahariska befrielserörelsen Polisario ner vapnen efter att FN utlovat en folkomröstning om områdets framtida status.

• År 2003 lade FN fram en plan, enligt vilken västsaharier efter fem år av begränsat självstyre skulle få folkomrösta om sitt framtida oberoende. Planen förkastades av Marocko.

• I dag kontrollerar Marocko över två tredjedelar av Västsahara och en tredjedel kontrolleras av Polisaro med stöd av Algeriet.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu