Engagemanget i Gävle och världen under lupp | Fria.Nu
  • Chto delats installation Garden of catastrophes innehåller bland annat nyhetsbilder från i höstas och utgjorde utgångspunkten för programpunkten När bilden blir för mycket.
  • Ett mål med programserien Delta och dela är att tydliggöra kopplingen mellan situationen i Sverige och Gävle konstcentrums aktuella utställning At the moment of danger med det ryska kollektivet Chto delat. Här syns ett klipp från gruppens videoinstallation The excluded. In a moment of danger.
  • Under programpunkten Radikal vänskap samtalade Hanna Nordell från Gävle konstcentrum med Anna Nordström, Evelina Hedin och Åsa Norman från Den nya kvinnogruppen om samarbete, systerskap och arbetsmetoder.
Landets Fria

Engagemanget i Gävle och världen under lupp

Hur påverkas vårt engagemang av sociala medier, hur reagerar vi på svåra bilder och hur såg egentligen flyktingmottagandet ut under andra världskriget? Det är några av ämnena som Gävle konstcentrum undersöker just nu i sin programserie Delta och dela.

Idén till programserien kom från framför allt två håll, berättar Hanna Nordell, intendent på Gävle konstcentrum. Dels ville hon tydliggöra kopplingen mellan situationen i Sverige och Gävle konstcentrums aktuella utställning At the moment of danger med det ryska kollektivet Chto delat. Den tar upp konstens möjligheter i ett mardrömssamhälle där politiken och vardagen faller sönder.

– Utställningen handlar mycket om läget i Ryssland, om att arbeta tillsammans för att skapa ett offentligt samtal och vad som händer när utrymmet att uttrycka sig är minimalt. Frågan väcktes – hur ser det ut i Sverige? Jag tycker att det har varit intressant att se vilken otroligt stark koppling det finns mellan globala frågor och det som händer väldigt lokalt, säger hon.

Och dels ville Hanna Nordell fånga upp de frågor kring engagemang och delaktighet som blivit aktuella inte minst tack vare höstens enorma ideella arbete med flyktingmottagande. Hon såg nämligen en ambivalens i den offentliga debatten om insatserna. Å ena sidan pratades det om svenskarnas stora engagemang. Å andra sidan sa många att deltagandet i före-ningslivet var på väg nedåt.

– Både utställningen och programmet tar upp aktuella frågor som vi har ett starkt behov av att diskutera. Jag tror att en konsthall är en utmärkt plats för att fånga upp den diskussionen på ett bra sätt.

Enligt Hanna Nordell visar Chto delat tydligt hur viktig konsten är i censurens Ryssland som en möjlighet att uttrycka sig lite under radarn och skapa plattformar för möten mellan aktivister, teoretiker och kulturarbetare.

– Situationen i Ryssland framstår kanske som extrem i relation till en svensk kontext, men det är intressant att se vad som händer när man kombinerar konstnärliga perspektiv med politiska. Det har varit jättespännande att sammanföra forskare med konstnärer och andra lokala aktörer kring samma ämne. Jag tror att konsten gör att man kommer åt frågorna från lite andra håll.

En av höstens programpunkter handlade om svåra bilder. En utgångspunkt var reproducerade nyhetsbilder i utställningens verk Garden of catastrophes, exempelvis den kända bilden av den drunknade treåriga flyktingen Alan Kurdi på en strand i Turkiet.

– En del tycker att den bilden behövdes för att vända opinionen och att den har räddat många andra människors liv. Andra har talat om avhumanisering och exploatering.

Professor Jan von Bonsdorff från Uppsala universitet föreläste allmänt om hur vi reagerar på bilder och vilka faktorer som avgör om vi snabbt klickar bort en jobbig bild, eller om vi istället väljer att anmäla oss som volontärer hos en ideell organisation. Och sedan hölls en diskussion där bland andra Anders Widlund, ansvarig för sociala medier på Röda korset, deltog.

– Röda korset hade aldrig kunnat publicera bilden på Alan Kurdi eftersom de har en bildpolicy att inte framställa människor som offer. Samtidigt kunde de se en stor topp i engagemanget när bilden kom – men den gick ner efter bara några dagar, berättar Hanna Nordell.

Onsdag 13 januari är Arkiv Gävleborg med och ordnar en specialvisning av At the moment of danger. Fokus ligger på installationen Welcome piece: Sweden October 2015 där konstnärerna har satt upp hallmattor på väggen tillsammans med främst positiva rubriker kring flyktingmottagande från svenska dagstidningar under oktober 2015. Arkiv Gävleborg ställer verket i relation till arkivmaterial från mottagandet av finska krigsbarn under andra världskriget.

– Vi ska titta på vilka som engagerade sig, i vilken omfattning och om det finns något som vi kan lära av i dag. Jag har kikat lite på materialet och blivit otroligt inspirerad av engagemanget då, säger Hanna Nordell.

Bland annat finns långa listor på de boende i Ovanåker som anmälde intresse av att ta emot flyktingbarn i sina hem, vilket troligen utgjorde en betydande andel av ortens invånare. Likaså ansåg kommunerna i länet sig kunna ta emot ett stort antal barn, många fler än de som i slutänden behövde platserna.

De sista programpunkterna i serien anordnas torsdag den 21 januari. Klockan 12 föreläser forskaren Jakob Svensson om hur sociala medier har påverkat vårt sätt att engagera oss. På kvällen blir det en programpunkt om hur delaktigheten i den ideella sektorn ser ut i dag och över tid. Lars Svedberg, professor i socialt arbete, presenterar sin forskning och därefter samtalar representanter för den ideella sektorn och konsten i Gävleborg kring sin uppfattning om engagemanget lokalt.

Fakta: 

At the moment of danger hade vernissage den 25 oktober och avslutas den 24 januari.

Annons

Rekommenderade artiklar

Barn flyr till skogs i protest

Karolina Henkes bildserie berättar en saga om barn som flyr till skogs för att sätta press på vuxna om miljöfrågor.

Landets Fria

© 2020 Fria.Nu