Önskelista för 2016 | Fria.Nu

Krönika


Hannah Lemoine
Skånes Fria

Önskelista för 2016

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten

Mot rymdens norrskenssky och markens snö;

Det gamla året lägger sig att dö...

Ring själaringning över land och vatten!”

1. Jag önskar att du lägger dig ner och dör, 2015, och frid vare med dig. Frid över Aylan, Ida, Nazir, Lavin, Ahmed, Lisa, Sandra, Papi och alla andra vars namn aldrig nådde nyheterna. Jag önskar att vi lär oss något av era liv.

”Ring in det nya och ring ut det gamla

I årets första, skälvande minut!

Ring lögnens makt från världens gränser ut,

Och ring in till sanningen till oss, som famla!”

2. Jag önskar att sanningen, så enkel, att alla är vi människor, att alla har vi rätt att be om hjälp och få den, överröstar lögner som får människor att vilja stänga sina dörrar. Jag önskar att vi kan hjälpa varandra.

”Ring våra tankar ut ur sorgens häkten,

Och ring hugsvalelse till sargad barm

Ring hatet ut emellan rik och arm

Och ring försoning in till jordens släkten.”

3. Jag önskar att de svaga inte ställs mot varandra som om problemet var smulorna som landade på golvet och inte överdådet på de rikas bord. Jag önskar mig basinkomst och en ekonomisk fördelningspolitik som inte straffar de mest utsatta.

”Ring ut bekymren, sorgerna och nöden,

Och ring den frusna tiden åter varm

Ring ut till tystnad diktens gatularm,

Men ring till sångarhjärtan skaparglöden.”

4. Jag önskar mig ett samhälle där människor kan blomstra och där grundtryggheten skapar kreativitet och konstruktiv innovation. Jag önskar mig välfärden tillbaka.

”Ring ut den stolthet, som blott räknar anor,

Förtalets lömskhet, avundens försåt

Ring in det rätta på triumfens stråt,

Och ring till seger mänsklighetens fanor.”

5. Jag önskar att nationalism och rasism försvinner, att vi kan se varandra som jämlikar och mötas utan fördomar och misstänksamhet. Jag önskar att det var människor och inte gränser som räknades.

”Ring, klocka, ring... och seklets krankhet vike;

Det dagas, släktet fram i styrka går!

Ring ut, ring ut de tusen krigens år,

Ring in den tusenåra fredens rike!”

6. Jag önskar att vi trots allt lär av historien, att vi undviker att upprepa den gång på gång. Att vi kan ha visioner om fred och samarbete, och leva som om de var precis runt hörnet. Jag önskar att 2016 blir året då vi ringer in tusen år av fred.

ANNONS
ANNONS

© 2022 Fria.Nu