Vallabor i protest ska få träffa politiker | Fria.Nu
  • "Som hyresgäster har vi rätt till inflytande över vårt eget boende. Annars borde inte vi behöva betala", säger Andreas Melin, en av demonstrationens arrangörer.
  • ”Vart ska de fattiga ta vägen om de inte kan betala sina hyror?” undrar Francisko Gomez.
Stockholms Fria

Vallabor i protest ska få träffa politiker

Mer än hundra personer samlades i måndags utanför stadshuset för att demonstrera mot renoveringarna av hyreshusen runt Valla torg och mot de chockhöjningar av hyrorna som väntar. De ville få svar från politikerna och utlovades ett möte.

”Stockholmshems girighet skapar segregation” och ”Vi barn blir tvungna att lämna våra skolor och kompisar” står att läsa på plakaten Vallaborna tagit med till Stockholms stadshus. Ilskan är tydlig bland deltagarna i demonstrationen, som anordnas samtidigt som kommunfullmäktige sammanträder. Eftersom Stockholmshem inte hörsammat Vallabornas protester försöker de nu få politikerna, som är ytterst ansvariga för det kommunala bostadsbolaget, att lyssna.

Den enda politiker som valt att tala på demonstrationen är Kadir Kasirga (S), ordförande i Stockholmshem. Han avbryts först av burop, men senare även applåder, när han utlovar ett möte mellan de boende och bostadsborgarrådet Ann-Margarethe Livh (V).

Annons

Mötet går av stapeln på fredag 4 december.

– Politikerna får ju inte gå in och detaljstyra, men det vi hoppas på är de ska börja ifrågasätta de beslut som fattats. Vi vill veta varför den demokratiska processen satts ur spel. Som hyresgäster har vi rätt till inflytande över vårt eget boende. Annars borde inte vi behöva betala, säger Andreas Melin, boende på Valla torg och medarrangör till demonstrationen.

Han är orolig över att många låginkomsttagare kommer att tvingas bort från Valla och att gentrifieringen kommer bli större. Speciellt utsatta för hyreshöjningarna är pensionärer och äldre. Två bussar hade hyrts in för att underlätta för dem att delta.

Vallabon Francisko Gomez är 62 år och jobbar som kock.

– Det här påverkar mig mycket. Det ska bli en prishöjning på mer än tvåtusen som jag inte har, och det är bara jag som kommer kunna betala. Min fru är sjukskriven och får inga pengar alls, säger han.

Skälet till de kraftiga hyreshöjningarna är att området ska renoveras enligt miljöprojektet GrowSmarter, ett EU-finansierat projekt som strävar efter att bygga energisnålt och miljöanpassat. Till exempel ska lägenheterna i Valla få en sopsug där avfall ska omvandlas till biogas.

Men Francisko Gomez ifrågasätter att miljöprojektet GrowSmarter höjer hyrorna.

– De får ju betalt från EU för det här. Det är okej om de bygger det, men då ska de inte ta ut dubbelt betalt för det.

Även Andreas Melin är kritisk, bland annat till hur hållbart det egentligen är att byta ut säkerhetsdörrar och annat som fungerar idag.

– Miljöfrågan är viktig i sig, men det här handlar om ett prestigeprojekt från Stockholms stad och miljöförvaltningen. Vi blir försöksråttor för att bygga sådana hus, och då tycker vi inte det är rimligt att vi ska stå för hela kakan. Dessutom borde vi få ta del av energibesparingen om vi ska vara med och betala. Stockholmshem kommer ju att spara miljoner på det här, säger han.

För Stockholmshems syn på Vallabornas kritik, se SFT:s tidigare rapportering den 20/11 (länk uppe till höger).

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu