Fritidsgårdar på Hisingen ska bli mer normkritiska | Fria.Nu
  • – För vissa är detta ett helt nytt område medan det för andra blir en sorts fortbildning. Oavsett så brukar deltagarna få en aha-upplevelse och känna att de går ifrån varje utbildningstillfälle med nya perspektiv och verktyg, säger Emmanuelle Sylvain från RFSL som håller i utbildningen.
  • – Även om vi pratar om dessa frågor ibland så har vi har saknat ett strukturerat arbete med uppföljning. Det är väldigt bra att vi nu får ett långsiktigt arbete och att alla drar åt samma håll, säger Mattias Lagnander, fritidsassistent på Torslanda fritidsgård.
  • – Det viktigaste är att vår personal är så vass den kan bli, att vi kan ta emot alla ungdomar, hbtq-personer, nyanlända flyktingar, ungdomar med olika religiös identitet, och så vidare, på bästa möjliga sätt, säger Filip Plan, enhetschef.
Göteborgs Fria

Fritidsgårdar på Hisingen ska bli mer normkritiska

I veckan tog Västra Hisingens fritidsenhet första steget mot att bli en hbtq-certifierad verksamhet.

– Det är jättebra att vi som arbetsgrupp får ett tillfälle att diskutera normkritik tillsammans. Jag tror detta kommer att ge utslag i allt vi gör, säger fritidsassistenten Mattias Lagnander.

Med start i tisdags och under de kommande fyra månaderna ska ett tiotal anställda på fritidsenheten i stadsdelen Västra Hisingen utbildas i hbtq-frågor och normkritik. Utbildningen hålls av RFSL och är det första steget i processen att hbtq-certifiera enheten.

Syftet med certifieringen är både att höja kompetensen bland personalen och att synliggöra och granska samhällsnormer och dess konsekvenser. Målet är att skapa en miljö där alla kan känna sig inkluderade och välkomna. Även om fokus främst är på hbtq-frågor så utgår utbildningen från ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv. Förhoppningen är att processen ger ringar på vattnet i det allmänna bemötandet och tänket inom verksamheten.

Filip Plan, enhetschef för Västra Hisingens fritidsenhet, är väldigt positiv till att stadsdelsnämnden lägger extra resurser på certifieringen.

– Även om de här frågorna ingår i fritidsassistenternas utbildning så tycker vi det är jättebra att lägga extra fokus på hbtq-frågor. Vi vet att ohälsotalen bland hbtq-ungdomar är väldigt höga och det är viktigt att vi tar det på allvar.

Undersökningarna som har gjorts om hbtq-personers hälsa är samstämmiga och ger en dyster bild. Enligt Ungdomstyrelsens omfattande rapport Hon hen han (2010) är unga hbtq-personer ”i större utsträckning än andra unga utsatta för osynliggörande, diskriminering, trakasserier, våld och hot om våld” vilket leder till att de har sämre hälsa än övriga i ungdomsgruppen.

Enligt rapporten har en fjärdedel av unga homo- och bisexuella kvinnor försökt ta livet av sig, och var femte av 16–25-åringarna i gruppen homo- och bisexuella har utsatts för fysiskt våld av en förälder, partner eller annan närstående vuxen – en dubbelt så stor andel som bland unga heterosexuella.

Många unga hbtq-personer har även ett lågt förtroende för myndigheter som polisen och skolan till följd av att de känner sig diskriminerade i mötet med personalen. Bland unga homosexuella och bisexuella är det 65 procent av kvinnorna och 48 procent av männen som har blivit bemötta på ett kränkande sätt, enligt rapporten.

Västra Hisingen blir den andra stadsdelen i Göteborg, efter Majorna-Linné, att hbtq-certifiera sin fritidsenhet. Tidigare har även Askims barnavårdscentral och barnmorskemottagning certifierats, men trots att RFSL erbjudit certifieringen sedan 2008 har inte fler offentliga verksamheter i Göteborg genomfört processen.

För att enskilda enheter ska kunna genomföra certifieringen krävs att extra resurser skjuts till. Certifieringen av Västra Hisingens fritidsenhet till exempel går på drygt 100 000 kronor.

Även om det är relativt mycket pengar anser enhetschef Filip Plan att det är en bra investering.

– Om vi blir bättre på att plocka upp ett antal ungdomar och hjälper dem så har vi sparat in det i längden. Och det är framför allt viktigt att vi gör vad vi kan för att förebygga att unga hbtq-personer mår dåligt.

Anna-Carin Jansson, planeringsledare för hbtq och mänskliga rättigheter i Göteborgs stad, tror att kostnaden gör att andra prioriteringar går före.

– RFSL gör ett jättebra arbete och utbildningen anses vara den kvalitativt bästa och mest grundläggande som finns. Men det är mycket pengar och det kan vara svårt att motivera med tanke på allt som är som på gång med bostadsbrist och så vidare.

Inom Göteborgs stad förs nu diskussioner om hur staden kan få till ett mer systematiskt arbete kring hbtq-frågor och normkritik.

– Under många år har vi kört ett jämställdhetsspår i Göteborg. På en strategisk nivå förs nu diskussioner om att bredda till ett normkritiskt spår som inkluderar alla de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionalitet, sexuell läggning och ålder, reds. anm).

Målet är att så snart som möjligt hitta en omfattande och långsiktig arbetsform.

– Men under tiden är det oerhört positivt att man gör något, att inte alla sitter och väntar på den perfekta lösningen. Det finns en extra sårbarhet bland unga hbtq-personer, där kan vi inte vänta med insatser, de behövs nu, säger Anna-Carin Jansson som anser att frågan borde få en högre prioritet än vad den har nu.

– Det är ingen som slarvar med ekonomiutbildningar eller kompetens när det gäller till exempel bokslutet. Att stadens personal tänker normkritiskt och inte diskriminerar någon borde vara av samma dignitet.

Även fritidsassistenten Mattias Lagnander tycker att normkritik bör prioriteras mer inom offentliga verksamheter.

– Förskolan till exempel tenderar att vara väldigt heteronormativ, även de skulle behöva ett mer normkritiskt förhållningssätt.

Fakta: 

Hbtq-certifiering

• Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, har sedan 2008 certifierat ett hundratal verksamheter inom privat och offentlig sektor runt om i Sverige. Certifieringen tar i snitt cirka sex månader att genomföra och inkluderar utbildning av personal, översyn av arbetsmiljön, styrdokument och lokaler samt planlagd kvalitetsgenomgång. Certifikatet gäller i tre år.

• År 2012 certifierades fritidsenheten i Majorna-Linné, där bland annat fritidsgårdarna Majken och Allégården samt Parkleken plikta ingår.

• I tisdags inleddes certifieringen av fritidsenheten i Västra Hisingen där bland annat fritidsgårdarna Vårvinden och Torslanda samt Rockskolan ingår.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu