Låt inte rädslan splittra oss | Fria.Nu

Debatt


Flyktingsituationen

  • Sverige införde tillfälliga gränskontroller i torsdags. Ankommande tåg stoppas och ombordvarande som saknar id-papper erbjuds söka asyl.
Göteborgs Fria

Låt inte rädslan splittra oss

60 miljoner människor är i dag på flykt i världen. I torsdags införde Sverige tillfälliga gränskontroller. Dådet som drabbade Frankrike är fruktansvärt, men det får inte leda till ytterligare stängda gränser, skriver representanter för Kulturverkstan, Musiker mot rasism och IMÄI.

Gång på gång hyllas Sverige över hur många flyktingar vi tar emot i förhållande till andra europeiska länder, medan länder som Libyen, Turkiet och Jordanien tar emot miljontals flyktingar. Vi måste sluta utmåla Europa som ett offer - att människor tvingas fly är ett problem som sträcker sig över nationsgränser. Den som flyr slutar inte fly för att vi avvisar den vid de gränser som vi själva konstruerat. Dublinförordningen, vilken tvingar flyktingen att söka asyl i det första europeiska land de tagit sig till, innebär i praktiken att flyktingar skickas mellan de europeiska länderna, som om de vore varor på en marknad och inte människor som upplevt krig och förföljelse, i desperat behov av trygghet och en plats att stanna på.

Ytterligare en stadga som förhindrar människor att söka skydd från krig och terror är transportörsansvaret, som innebär att tillexempel ett flygbolag måste betala kostnaderna för tillbakaskickande av de människor som inte får asyl. Detta får konsekvensen att reseföretagen, vägrar sälja biljetter till flyktingar, med risk för ekonomisk förlust. Människors liv och rätt att söka asyl får inte vägas mot privata vinstintressen! Så länge Sverige inte bojkottar EU:s transportörsansvar kan vi inte kalla oss ett land som strävar mot jämlikhet och människors lika värde. Alla måste få möjlighet att få sin asylrätt prövad. Slopa Dublinförordningen, transportörsansvaret och ta bort visumtvånget från krigsdrabbade länder!

Som privatperson är det i dag svårt att se en lösning, då bomber blir svar på terrordåd som blir till fler bomber, ett öppet krig där ingen är vinnaren. Ett splittrat engagemang ger inget gensvar och det är för många svårt att veta vart en ska vända sig. Det behövs hjälp vid gränserna, hjälp för de som kommer till Sverige eller är på väg vidare och hjälp för de som har fått avslag. Men när Sverige frånsäger sig ansvar eller skjuter över det på andra europeiska länder måste vi som medborgare samarbeta på flera nivåer för att kunna agera. Debatten får inte sluta vid huruvida det är rätt att ha Frankrikes eller Libanons flagga som profilbild på Facebook. Vi måste våga se till Sveriges ansvar och del i konflikten, och på samma sätt göra flyktingmottagande till en europeisk angelägenhet. Europa måste öppna sina gränser och välkomna de som flyr undan krig och liksom vi, drömmer om en trygg plats att stanna på. En stängd gräns eller ett avslag tillbaka till ett hemland som bombas är också en våldshandling.

På söndag, 22 november, anordnar Musiker mot Rasism, Ingen Människa Är Illegal och Kulturverkstan en stödkonsert till förmån för människor på flykt. Med konserten vill vi påvisa vikten av att organisera sig för fred och asylrätt. Att enas kan bli en möjlighet att ställa gemensamma krav och sätta press på Sveriges politiker.

Fakta: 

Moa Hjärtström och Karin Westlund • Kulturverkstan

Alexander
Goldmann • Ordförande Musiker Mot Rasism

Masoud
Vatankhah • Ingen Människa Är Illegal

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria.Nu