När ekvationerna inte går ihop | Fria.Nu

Krönika


Krönika

Landets Fria

När ekvationerna inte går ihop

Jag har de senaste nio månaderna förändrats i grunden. Nej, jag ska inte bli pappa, men en nog så omvälvande process har hänt mig.

Ända sedan morfar gav mig en mapp med studiematerial om kärnkraft från Linje 2 inför folkomröstningen 1980 har jag haft ett starkt miljö- och samhällsengagemang. Som medlem i Greenpeace, Naturskyddsföreningen och Attac har jag fått diskutera de globalt viktiga miljöfrågorna och argumenten sitter kvar. Efter flera års högskolestudier i ämnen som biologi, naturgeografi, klimatologi har jag kunskaperna. För att förstå varför ekonomer tänker tvärtom plöjde jag standardverk inom nationalekonomi på fritiden.

Och det räckte långt; vi berättade utan pardon för semestrande fjällturister om försurning i fjällen, vi räddade urskogar från giriga skogsbolag, vi demonstrerade mot globaliseringens baksidor, vi protesterade mot valfångst och utfiskning av världshaven.

Men när ekvationerna inte går ihop…

Matjordslagret minskar men världsbefolkningen ökar, samhället är beroende av ekonomisk tillväxt men jordens resurser är ändliga, livsmiljön behöver biologisk mångfald men arter dör i en takt vi aldrig upplevt, världen är starkt fossilberoende men fossil-eran är snart slut, vi konkurrerar om jobb, pengar och makt när samhället behöver samverkan och samarbete, vi jobbar allt mer övertid samtidigt som fler går arbetslösa.

Det är lätt att rädslor biter sig fast. Jag kan känna sorg krypa inpå.

De senaste nio månaderna har jag träffat människor som lider stora kval över samhällets oförmåga att ta tag i ödesfrågorna. Människor som synbart engagerar sig helhjärtat för omställningens sak, för framtida generationer. De har fått mig att på allvar inse vilket prekärt läge vi befinner oss i och jag har börjat på en ny berättelse som går utöver mina argument och kunskaper.

En berättelse som handlar om att ändra beteende och tänkesätt. Att bortse från oljeerans ytliga normer och materialistiska ideal och istället få grundläggande mänskliga behov tillgodosedda. Att hitta glädje och mening i det enkla, i det som står mitt hjärta närmast.

Samtidigt en berättelse där jag behöver lyfta blicken och se jorden som det gränsvärde den är. Jag behöver leva i samklang och respekt för jordens livgivande förutsättningar. Ta aktiva och medvetna beslut som begränsar uttagen av naturresurser.

Den nya berättelsen ger en chans till lyckligt slut och jag känner mig motiverad att göra vad jag kan för att komma den nära. Mod till förändring finns.

Fakta: 

Peo Eriksson är omställare från Frösön.

Annons

© 2020 Fria.Nu