Mjölkföretagen satsar på läromedel | Fria.Nu

Fördjupning


Malin Gustafsson
  • Det är viktigt att förklara för eleverna att sponsrat läromedel kan ha en viss tendens och syfte, säger Maria Rönn.
Fria.Nu

Mjölkföretagen satsar på läromedel

Precis som många andra företag och branscher tar mejeriföretagen fram utbildningsmaterial som riktar sig till barn. Ingen myndighet har längre något granskande uppdrag när det gäller läromedel.

”Svenska bönder är bland de bästa i världen på att ta hand om sina kor” står det i en elektronisk bok riktad till barn som är framtagen av ett mejeriföretag. När det gäller sponsrade läromedel framtagna av vinstdrivande företag eller branscher är det enbart lärarens ansvar att förhålla sig till att det finns en risk för reklam, faktafel och snedvriden information i läromedlet. I dag har Skolverket inget granskande uppdrag när det gäller läromedel, vilket tidigare har funnits i Sverige, och därför bestäms urvalet av vilka läromedel som används i undervisningen på de enskilda skolorna.

– Däremot ska vi inte använda läromedel som strider mot läroplanens värdegrunder, säger Maria Rönn, 1:e vice ordförande i Lärarförbundet.

Hon säger att sponsrat läromedel har kommit att bli attraktivt för lärarna då deras budget för läromedel är begränsad.

– Det är som lärare alltid viktigt att vara medveten om att det kan finnas en agenda med materialet och att man då som lärare är källkritisk och även använder tillfällen med elever att titta kritiskt på det material som används i undervisningen.

Men tiden till att bygga upp lektioner kring det källkritiska perspektivet saknas många gånger.

– Det är viktigt att lärare får möjlighet, tid och ges utrymme att göra ordentliga bedömningar på sitt utbildningsmaterial och metoder. Och det gäller inte bara sponsrade läromedel utan läromedel generellt.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu