EU-stöd ska få barn att dricka komjölk | Fria.Nu

Fördjupning


Malin Gustafsson
  • Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
    EU ska inte främja en ökad konsumtion av animaliska livsmedel, säger Jens Holm.
  • Sedan 1995 betalar EU via Jordbruksverket ut skolmjölksstödet. Syftet är att öka andelen mjölk och mjölkprodukter i barns kosthållning under den tid då deras matvanor grundläggs.
Fria.Nu

EU-stöd ska få barn att dricka komjölk

Mjölkens särställning på politisk nivå synliggörs bland annat genom det så kallade skolmjölksstödet. Syftet är att främja barns konsumtion av mjölk och mjölkprodukter.

Varje år betalar EU, via Jordbruksverket, ut omkring 70 miljoner svenska kronor till skolor i Sverige för att främja skolbarns konsumtion av mjölk och mjölkprodukter. Jordbruksverket räknar med att stödet inkluderar cirka 1,8 miljoner barn.

– EU ska inte främja en ökad konsumtion av animaliska livsmedel. Tvärt om borde vi konsumera mindre av animalier, för miljöns, djurens och vår egen hälsas skull. I Sverige och stora delar av EU konsumerar man redan mest animalier och komjölk i världen. Vill EU öka den konsumtionen ytterligare? Det är i så fall helt i strid med de klimatmål som EU har antagit, säger Jens Holm (V).

Skolmjölksstödet har betalats ut sedan Sverige blev medlem i EU 1995, men fanns inom EU sedan tidigare. I Rådets förordning Den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter står det att ”för att uppmuntra barns konsumtion av mjölk beviljas det ett stöd till skolor för leverans av upp till 0,25 liter mjölk per elev och dag”. Stödets syfte är enligt förordningen att ”skolbarns konsumtion av frukt och grönsaker samt mjölk och mjölkprodukter bör främjas, i syfte att varaktigt öka andelen av dessa produkter i barns konsthållning i den ålder då deras matvanor grundläggs, och därmed bidra till att den gemensamma jordbrukspolitikens mål uppnås”. Stödet för frukt och grönsaker används inte av Sverige. Jens Holm anser att det är angeläget att avskaffa de subventioner som påverkar miljön negativt, vilket han menar att animalieindustrin gör.

– Men så länge detta bidrag finns kvar borde det vara självklart att även växtbaserad mjölk ska kunna ta del av detta. Varför ska komjölken ha en särställning?

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu