Tillväxtmodellen urholkar landsbygden | Fria.Nu

Inledare


Ylva Lundkvist Fridh
  • Nedlagd skola i Kalix kommun i Norrbotten.
Fria Tidningen

Tillväxtmodellen urholkar landsbygden

Om vi vill se stad och land i balans måste vi sträva efter ett ekonomiskt system som klarar av nolltillväxt, skriver Ylva Lundkvist Fridh.

Tillväxtmodellen, som innebär att ekonomin ständigt ska växa, föreslås ofta i den politiska debatten vara vägen till en mer levande landsbygd. Men är inte det inte i själva verket denna tillväxtnorm som är orsaken till att landsbygden inte ses som levande idag?

I mitt jobb som landsbygdsutvecklare stöter jag ofta på formuleringar kring att vi bör satsa på ”tillväxt på landsbygden”. EUs Landsbygdsprogram är ett tydligt exempel på denna politiska filosofi. ”Smart och hållbar tillväxt för alla” är det övergripande målet för EUs fondperiod 2014-2020. I sommar har den röd-gröna regeringen och Landsbygdsminister Bucht också gått ut med en satsning på ett ”Forum för hållbar regional tillväxt”. Men för alla som hängt med i debatten om tillväxtens negativa bieffekter – så som klimatförändringar och minskad biologisk mångfald – är det tydligt att uttrycket ”hållbar tillväxt” är en paradox.

Tillväxten, alltså bruttonationalproduktens ökning (per invånare) jämfört med föregående period, har hjälpt till att finansiera välfärd utan att behöva ta till skattehöjningar. I och med att skatteintäkterna ökar i takt med den ökade produktionen upplevs det som att ”alla får mer”, fastän skatternas andel av de totala vinsterna mycket väl kan ha minskat. Det är också en modell som under rådande banksystem är nödvändig för att undvika bankkrascher som riskerar att haverera hela betalningssystemet, då storbankerna som skapar merparten av penningmängden bygger sina affärsmodeller på att deras låntagare alltid är redo att betala tillbaka med ränta.

Men det är en utveckling som byggt på att vi gått från långsiktigt hållbart småbruk av naturresurserna till ett storskaligt industriellt jordbruk av monokulturer och exploatering av icke-förnyelsebara resurser. Det är också en ekonomi som får sin kraft av att unga människor dras från sina sociala sammanhang i sina hembygder till ”effektiva” marknadskluster i storstaden, där de ska fungera som flexibel arbetskraft.

Frågan är hur politikerna tänker sig att samma ekonomiska modell som sedan årtionden har undergrävt landsbygden nu ska kunna användas för att bygga upp densamma? Hur går rationalisering och effektivisering för ständigt ökande täthet ihop med något som per definition är glest?

Visst behövs fler jobb på landsbygden. Men dessa jobb skapas vanligtvis av bybor som går tvärs emot tillväxtnormen. Personer som struntar i matkedjornas vinstkrav och skapar kooperativa lanthandlar som inte når upp till aktiemarknadens krav på avkastning, men som ger ett stort socialt och miljömässigt mervärde. Bönder som vägrar ta det där stora lånet för att köpa upp grannens mark och skaffa en till traktor, utan istället accepterar en lägre omsättning – i utbyte mot att få ha kvar sin granne och kontakten med jorden.

Byar är ofta modeller för hållbarhet – de har vanligtvis funnits i hundratals år över flera generationer. Det är platser som inte förvandlas till spökstäder så fort det blir en lågkonjunktur. Istället skapar människor resiliens genom mångsyssleri och starka sociala band. Men det är också platser där det blir mer och mer kärvt att leva ju mer samhällskontraktet om välfärd på lika villkor luckras upp till fördel för den kapitalistiska, privatiserade marknadens tillväxtlogik. Storstadens tillväxt kräver i dagsläget landsbygdens nedväxt. Om vi vill se stad och land i balans måste vi sträva efter ett ekonomiskt system som klarar av nolltillväxt.

Tillväxten som mål är ett direkt hot mot såväl hållbarhet som landsbygd. Om regeringen menar allvar med de fina orden om att hela landet ska få utvecklas så är det dags att vända tillväxtmodellen ryggen. Satsa istället på välfärd på lika villkor och att bygga ett ekonomiskt system som inte står och faller med att produktionen varje år ska öka. Tillsammans kan vi skapa en ekologisk ekonomi där mäniskan ges utrymme att utvecklas inom naturens ramar.

Annons

© 2018 Fria.Nu