Allt fler barn vräks från sina hem | Fria.Nu
  • I hela landet har sammanlagt 289 barn vräkts i år. En ökning med drygt 30 barn jämfört med i fjol.
Stockholms Fria

Allt fler barn vräks från sina hem

Trots att färre vräks än tidigare har antalet vräkta barn ökat under 2015 – och hur många barn som vräks varierar stort mellan kommunerna, visar statistik från Kronofogden.

Hittills i år har 67 barn vräkts i Stockholms län, jämfört med 59 under samma period förra året. Men vad ökningen beror på är svårt att säga, menar Johan Krantz, verksamhetscontroller på Kronofogden.

– Antalet barn har tidigare gått ner ganska ordentligt, men nu är det något fler igen. Men i det här läget är det svårt att peka på några direkta orsaker, säger han.

I hela landet har sammanlagt 289 barn vräkts i år. En ökning med drygt 30 barn jämfört med i fjol. I Stockholm varierar siffrorna mycket mellan olika kommuner – Södertälje och Haninge utmärker sig med 14 respektive 13 vräkta barn. Det kan jämföras med Vaxholm och Danderyd där inga barn hittills har vräkts.

För barnen leder vräkningen ofta till stor otrygghet. I de flesta fall får familjen bo i en annan lägenhet som socialtjänsten står för, men det förekommer också att de tvingas flytta till campingplatser eller vandrarhem, enligt en rapport från 2013 som Socialstyrelsen sammanställt. Karin Österling arbetar med utsatta familjer på Stadsmissionens verksamhet Unga Station, hon menar att vräkningar alltid innebär en stor påfrestning för hela familjen.

– För det första blir det en väldigt stor psykisk utsatthet med stress och oro då barnen inte vet vad som ska hända. Ofta följer en tid av otrygga lösningar vad gäller boende. Stressen kan leda till att det blir svårare att hänga med i skolan och det blir svårt att följa med på barnets fritidsaktiviteter då familjen kanske måste flytta långt från området där de bott, säger Karin Österling.

Hon menar att det förebyggande arbetet mot vräkningar av barn varierar stort mellan kommunerna och efterlyser mer preventivt arbete.

– Framför allt krävs ett förebyggande arbete från kommunerna. Men tyvärr möter vi familjer där kommunerna inte gjort tillräckligt utan lägger ett stort ansvar på individen.

2007 införde regeringen en nollvision mot barnvräkningar, men årligen drabbas ändå hundratals barn av hemlöshet. Enligt Ewa Larsson (MP), vikarierande socialborgarråd i Stockholm, ska stadsdelarna jobba förebyggande mot vräkningar genom att följa upp inkomna rapporter från bostadsbolag om hyresskulder och störningsproblem. Därefter ska familjer erbjudas stöd i form av vägledning och råd och också lotsas vidare till försörjningsstödsenheten. Men att det kan finnas brister i det förebyggande arbetet är något som Ewa Larsson medger.

– Kronofogdens statistik betyder inte att det bor barnfamiljer på gatorna i Stockholm. Det jag drar som slutsats är att det fortfarande kan vara svårt för socialtjänsten att komma in i ett tidigt skede vid kännedom om att en barnfamilj riskerar att bli avhyst, säger Ewa Larsson.

Hittills i år har 67 barn vräkts i Stockholm, vad gör ni för att jobba förebyggande?

– Vi behöver studera de enskilda fall som utgör statistiken för att kunna dra slutsatser om hur det vräkningsförebyggande arbetet kan utvecklas och bli bättre. Vi arbetar på flera olika sätt för att vår vision om att inga barn ska vräkas ska uppfyllas. Exempelvis görs hembesök till barnfamiljer där det förekommer förseningar med hyresinbetalningar och vi erbjuder kontakt med budget- och skuldrådgivare samt stöd i boendet.

Men enligt Karin Österling behöver politikerna göra mer.

– Det är fruktansvärt att fler barn blir vräkta. Politikerna säger att målet är att det inte ska ske, men ändå händer det för att kommunerna inte gör tillräckligt i sitt preventiva arbete. Att bli vräkt är en väldigt svår sak för ett barn.

Fakta: 

Barnvräkningar:

Sammanlagt har 289 barn vräkts i Sverige i år. Det kan jämföras med 251 barn 2013 och 252 barn under 2014. I Stockholms län har sammanlagt 30 barnfamiljer med 67 barn blivit vräkta i år.

Källa: Kronofogden

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu