Med eller utan rut – stort behov av läxhjälp | Fria.Nu
  • Från och med 1 augusti finns inte längre rutavdraget för läxhjälp kvar – men det finns de som erbjuder gratis hjälp.
Göteborgs Fria

Med eller utan rut – stort behov av läxhjälp

Var tredje niondeklassare i Göteborg går ut grundskolan utan godkända betyg. Nu har möjligheten till rutavdrag för läxhjälp tagits bort. Flera organisationer erbjuder gratis hjälp, och de vittnar om ett stort behov.

Med start i januari 2013 blev det möjligt att göra rutavdrag för läxhjälp, både för elever i gymnasiet och i grundskolan. Sedan dess har en mängd olika privata läxhjälpsföretag dykt upp, men avdraget har många gånger kritiserats för att vara orättvist, och att bara hjälpa de elever vars föräldrar har råd att betala. Från och med 1 augusti tog den rödgröna regeringen bort möjligheten till avdrag för läxhjälp, men redan tidigare har det funnits de som erbjuder läxhjälp som inte kostar. Stiftelsen Läxhjälpen är en av dem, med finansiering från näringslivet och inriktning på skolor i utsatta områden. Maria Arneng som är verksamhetschef tror inte att avskaffandet av rutavdraget kommer att innebära någon skillnad för dem.

– I de områden vi finns har inte ens de privata läxhjälpsföretagen marknadsfört sig. Däremot ser vi att behovet av extra stöd ökar för varje år i just de skolorna.

Att behovet är stort syns inte minst i statistiken. Andelen elever i årskurs 9 i Göteborg som fick godkänt i alla ämnen minskade med 2,5 procent från förra året, och bara två av tre elever klarar nu grundskolan med godkänt i alla ämnen. Ett första mål för Läxhjälpen är att finnas på alla skolor där färre än 70-75 procent går ut nian utan behörighet till gymnasiet. För tillfället finns de på nio högstadieskolor i Göteborg, och riktar sig till årskurs 8 och 9.

– Tänk om vi hade kunnat göra rutavdrag, då hade vi kunnat ha dubbelt så många elever. Men jag tror inte på att bara ta bort rutavdraget och säga att ”obligatorisk läxhjälp” är lösningen. Det måste tydliggöras hur den läxhjälpen ska se ut, att det ska vara kvalitet, nå alla och ge resultat. I de flesta skolor har det funnits läxhjälp men de som behöver det mest går ju inte dit, säger Maria Arneng.

Läxhjälpen låter lärarna på skolorna välja ut vilka elever som behöver extra stöd för att klara godkänt-gränsen. Som läxhjälpare är studenter anställda, och Maria Arneng tror att det är betydelsefullt för eleverna.

– De blir unga vuxna förebilder. Vi har läxhjälpen i skolorna, men på loven tar de med eleverna till andra ställen som biblioteket på Chalmers till exempel. På så sätt blir de dörröppnare för eleverna.

Maria Arneng berättar att eleverna först kommer på ett informationsmöte, och sedan får de sitta ner tillsammans med ”sin” läxhjälpare, där de båda skriver under ett kontrakt på vad de lovar att göra.

– Om man inte dyker upp så ringer läxhjälparen och säger ”Hej, vi skulle ju räkna matte, varför kommer du inte?” Det har elever berättat i utvärderingar efteråt var väldigt viktigt, att någon märkte när de inte var där, har förväntningar.

Mattecentrum är en annan förening som jobbar med gratis läxhjälp i Göteborg, och som har tolv öppna räknestugor runt om i staden. Dit får vem som helst komma, men Maya Pérez Aronsson, som är regionansvarig för Mattecentrum Sydväst, säger att de flesta går på gymnasiet eller de senare åren på högstadiet.

– Det är en ganska stor blandning, allt från de som behöver hjälp att klara godkänt till de som slår i glastaket och blir understimulerade i klassrummet. Men eftersom vår verksamhet är helt frivillig så kanske de som har gett upp om sina mattestudier drar sig för att komma.

Maya Pérez Aronsson tror att det är mycket möjligt att fler nu kommer att söka sig till räknestugorna när inte rutavdraget längre är tillgängligt för läxhjälp. Men vad det gäller att växa menar hon att det främst handlar om tillgängligheten, genom att antingen finnas på fler geografiska platser eller ännu mer online.

– När jag började för ett och ett halvt år sedan hade vi fem räknestugor som alla låg ganska centralt. Nu har vi tolv, och har brett ut oss och finns i Angered, Biskopsgården och Frölunda till exempel. Har man suttit i skolan ska man inte behöva ta sig hur långt som helst. Dessutom har inte alla möjligheten att ta sig till andra stadsdelar

Fakta: 

Här finns gratis läxhjälp:

• Vissa bibliotek erbjuder gratis läxhjälp, de kan du hitta på Göteborgs stads hemsida.

• Mattecentrums tolv räknestugor öppnar vecka 37 igen, och du hittar dem på mattecentrum.se.

• Läxhjälpen finns på nio skolor, vilka det är finns på hemsidan laxhjalpen.se.

• Studenter på Chalmers erbjuder gratis läxhjälp för elever som läser matte, kemi eller fysik på gymnasiet.

2010: 73

2014: 66,8

2015: 66,3I 25 av 44 skolor, gick färre än 70 procent av eleverna ut nian med godkänt i alla ämnen i år.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

De sittstrejkar mot utvisningar

I solidaritet med de ensamkommande som strejkar i Stockholm pågår sedan i fredags en strejk också vid Järntorget.

Göteborgs Fria

© 2021 Fria.Nu