Snart avgörs Ojnareskogens framtid | Fria.Nu
  • Protester mot avverkningen i Ojnareskogen år 2012.
Fria Tidningen

Snart avgörs Ojnareskogens framtid

Snart kan den 10 år långa striden om Ojnareskogens öde vara avslutad. Det är upp till regeringen att avgöra frågan.

Senast den 31 augusti ska regeringen besluta om Ojnareskogen ska ingå i EU:s nätverk av skyddade områden, så kallade Natura 2000-områden, eller inte. Ett ja skulle sätta stopp för planerna på kalkbrytning i området på norra Gotland och avsluta den snart tio år långa striden om skogens öde.

En av de som hoppas på det är Daniel Heilborn. Han här miljöpartistisk ledamot i Tekniska nämnden på Gotland och har engagerat sig i frågan sedan 2012 då protesterna var som störst mot gruvbolaget Nordkalk.

– Jag visste att det här var utsett till ett miljöskyddsområde med avsikt att skydda vattnet sedan 1973 och kunde inte förstå att man ens funderade på att bryta kalk här, säger han. Om regeringen beslutar att det inte ska bli ett Natura 2000-område är det en katastrof inte bara för Gotland och Sverige. Det skulle öppna upp för att fler gruvor kan startas i skyddade områden i hela Europa.

På ena sidan i striden står Daniel Heilborn tillsammans med Naturvårdsverket, länsstyrelsen på Gotland, Artdatabanken, flera miljöorganisationer och de som lyfter fram områdets höga naturvärden och hotet mot vattenförsörjningen på Gotland.

På andra sidan står gruvbolaget Nordkalk, myndigheten Sveriges geologiska undersökning och de gotlandsbor och andra som lyfter fram de arbetstillfällen som skulle gå förlorade på Gotland. Kalkindustrin sägs omsätta omkring 1 500 personer.

Mikael Nilsson sitter i styrelsen för IF Metall Gotland. Han tror tvärtemot Daniel Heilborn att ett beslut om att skydda Ojnareskogen skulle innebära dödsstöten för Gotland.

– Vi skulle förlora en av våra viktigaste industrier som förser hela Sverige med kalk. Och det handlar inte bara om stålindustrin, kalken används även till livsmedel i till exempel sockertillverkning.

Han säger att många av förbundets medlemmar på Gotland är oroliga för vad som ska hända i framtiden. Många vill inte prata med media på grund av att det blir för personligt, säger han.

– Det handlar om deras framtid. Skulle det bli ett skyddsområde förlorar de jobben och måste troligtvis flytta från Gotland.

Daniel Heilborn förstår oron men hans förhoppning är att det går att skapa nya jobb på Gotland genom att till exempel satsa på biogas och förnybart bränsle. Kalktäkten skulle inte bara riskera de hotade arter och unika natur som finns i området utan kan komma att medföra de största grundvattensänkningarna någonsin på ön enligt region Gotlands experter, säger han.

– Det här är en ödesfråga för regeringen. Säger de nej skadar det både samarbetet inom regeringen och förtroendet för framförallt Miljöpartiet.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu