Gemenskap byggs på gränsen mellan stad och land | Fria.Nu
  • I utkanten av Herrljunga ska upp till 30 hushåll få plats, och projektledarna hoppas att Byhuset ska bjuda in till gemenskap.
Göteborgs Fria

Gemenskap byggs på gränsen mellan stad och land

Knappt en timme från Göteborg, på gränsen mellan stad och land, planeras ett nytt bostadsområde. Tanken är en möjlighet att bo i gemenskap – men ändå var för sig.

– Vi ville hitta folk som har en dröm om att bo utanför stan, ett lantligt boende med andra kvaliteter också. Vi riktar oss mot de som vill hitta en annan livsstil, men gärna vill göra det tillsammans med andra, säger Freija Frändberg som är arkitekt och en av initiativtagarna till Bobygget.

Efter idén har projektledarna som arbetar på uppdrag av Näringslivsbolaget i Herrljunga, tillsammans med de som har anmält intresse försökt komma fram till hur bostadsområdet ska se ut.

– Från början var det väldigt öppet, det kunde bli lite vad som helst, men nu har det börjat smalna av, säger Freija Frändberg och fortsätter:

– En del tycker att det är väldigt spännande att vara med i hela processen, medan andra vill veta mer innan de vill vara med. Det lockar olika människor i olika stadier.

Det som har kommit fram under årets workshops och träffar har sammanställts till ett slutgiltigt förslag – och man hoppas att det ska finnas färdiga hus att flytta in i till 2016–2017. Området, som ligger i utkanten av Herrljunga, är inte tänkt som något rent kollektiv – utan alla bor i sina egna hus. Där är tanken att det ska finnas flera alternativ att välja mellan i några olika storlekar, som kan uppföras antingen gemensamt som kooperativ hyresrätt eller i egen regi där man bygger och bekostar helt själv. Uppemot 30 hushåll skulle kunna få plats, men runt 20 är ett måste för att det ska bli av.

Men det som projektledarna ändå hoppas ska göra Bobygget mer socialt än vilket bostadsområde som helst är ett större gemensamt hus, ett slags byhus. Planen är sociala ytor inbyggda i ett växthus, med samlingssal, hängytor, kök, verkstad och bastu. Marken ska användas för odling, och det ska finnas möjlighet att hålla djur i mindre skala.

– Det blir som att bo i en odling, vilket också skiljer sig från ett vanligt boende. Dessutom ska det finnas möjlighet att bjuda in människor som bor i omgivningen, säger Freija Frändberg, som vill att de som bor där ska bli en del av sammanhanget – inte en isolerad liten by.

Ett av målen är att det ska vara en blandade åldrar på de som bor i området, och än så länge är intresset spritt i åldrarna.

– Det finns både de som inte har bildat familj, de som är i familjebildandet och lite äldre. Vi har inte så många i målgruppen 35–55 år, kanske är de mer låsta som redan har barn i skola och liknande.

Och det finns fler fördelar med att involvera de som är intresserade av att flytta dit, tidigt i processen.

– Många vi har pratat med har känslan att man vill flytta ut från stan, men man är orolig att lämna nätverket. Därför ser vi det som en fördel att man under utvecklingsprocessen har möjlighet att lära känna varandra – och när det är färdigt finns gemenskapen redan, säger Freija Frändberg.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu