Rörelsehindrade inte välkomna på uteserveringarna i Göteborg | Fria.Nu
Anders Westgerd, GIL.

Debatt


Tillgänglighet

  • Uteserveringarna stänger ute personer med nedsatt rörelse. En undersökning från assistanskooperativet GIL visar att 75 procent av stadens uteserveringar brister i tillgänglighet.
Göteborgs Fria

Rörelsehindrade inte välkomna på uteserveringarna i Göteborg

Många av stadens uteserveringar har bristande tillgänglighet på sina uteserveringar.

Uteserveringar hör sommaren till. Det är något särskilt med att sitta där i goda vänners lag och lapa sol med en svalkande dricka av valfri sort inom räckhåll. Men för alla ser staden inte ut så. En undersökning av 44 uteserveringar som assistanskooperativet GIL gjorde förra året visade att 75 procent av serveringarna inte var tillgängliga.

När GIL i januari var i kontakt med Hans Angerfors, projektledare på Trafikkontoret, fick vi besked om att man på Trafikkontoret 2015 skulle trycka hårt på villkoren gällande tillgängligheten i samband med bygglov för de provisoriska uteserveringarna på stadens mark. Enligt Hans Angerfors har Trafikkontoret påtalat problemet för ett antal krogar på GIL:s lista för att de ska åtgärda sina serveringar. När GIL i juni tar en tur genom staden för att se hur det gått visar det sig att situationen i stort sett är oförändrad, tillgängligheten är fortfarande ett stort problem.

Det är frustrerande att man inte kan ta gällande lagstiftning på allvar och man inte låter brott mot kraven på tillgänglighet få konsekvenser. På GIL kommer man nu att göra en anmälan till Stadsbyggnadskontoret, som är tillsynsmyndighet för tillgängligheten.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria.Nu