Ojämnt engagemang för medborgarförslag | Fria.Nu
Stockholms Fria

Ojämnt engagemang för medborgarförslag

Varje år kommer hundratals medborgarförslag in till Stockholms stadsdelsnämnder från invånarna. Många gånger leder förslagen till faktiska förändringar. Men engagemanget varierar stort mellan olika stadsdelar, visar SFT:s sammanställning.

Det var i juli 2002 som Sveriges kommuner och landsting fick möjlighet att införa medborgarförslag, vilket innebär att alla som är folkbokförda i området har rätt att lämna in förslag till beslut som fullmäktige måste bereda och besvara. Men engagemanget för medborgarförslagen varierar kraftigt mellan de olika stadsdelarna, visar en sammanställning som SFT gjort över samtliga förslag som inkommit under 2014.

Rinkeby-Kista är en av de stadsdelar som har lägst antal medborgarförslag – bara fyra förslag kom in till stadsdelsnämnden i fjol. Mia Päärni (S) är ordförande i stadsdelsnämnden.

– Vi ligger säkert på många sätt i botten, det är inte så himla svårt att se sambandet med att vi har en socioekonomisk utsatthet i vår stadsdel. Vi har hög arbetslöshet, vi har många invandrare i stadsdelen. Det kanske inte är lika lätt att skriva ett medborgarförslag och använda det språket om du bara har varit i Sverige några år eller varit arbetslös länge.

Vad gör ni för att locka fler att använda medborgarförslag?

– Vi har precis påbörjat arbetet med att inrätta medborgardialoger och på att olika sätt få en ökad kontakt med våra medborgare. Jag har pratat ganska mycket med min förvaltningsledning sen jag kom in om att jag vill att man på olika sätt ska informera om medborgarförslag.

Hässelby-Vällingby och Kungsholmens stadsdelsnämnder var de som fick in flest medborgarförslag – 37 respektive 46 – under 2014. Men för Kadir Kasirga (S), ordförande i stadsdelsnämnden, är den socioekonomiska utsattheten snarare en drivkraft för stadsdelens medborgare, än en bromskloss.

– Hässelby-Vällingby är ju ett av de socioekonomiska områdena i staden, sådant kan ju förstås väcka engagemang. Sen har vi också många engagerade medborgare som är måna om sin stadsdel.

258 medborgarförslag kom in till Stockholms stadsdelsnämnd under 2014. De flesta förslagen handlade om stöd för park- och fritidsaktiviteter, som parkbänkar, utbyggnad av lekplatser för barn eller skateboardramper. Men flera förslag handlade även om politiska ställningstaganden, från mer vegetarisk mat i stadsdelen, till kontroller av tiggare.

I en stadsdel som Hässelby-Vällingby tar medborgarförslagen upp mycket tid från nämndens och tjänstemännens arbete. Men Kadir Kasirga (S) anser ändå att de är viktigt att fortsätta med dem.

– Medborgarförslag är viktiga som verktyg för den lokala demokratins utveckling, dels för att invånarna känner sig delaktiga och får sin vilja igenom, men också för att det ger stadsdelsnämnden en starkare status.

Fakta: 

Flera lite annorlunda förslag har också kommit in till stadsdelarna. Här är ett urval:

• Inrätta bajamajor för löpare (Hägersten-Liljeholmen)

• Förbjud fyrverkerier (Farsta)

• Anlägg en skejtpark för sparkcyklar (Farsta)

• Liva upp centrum (Enskede Årsta Vantör)

• Ge föreningsstöd till bajamajor vid midsommarfirande (Skärholmen)

• Förbjud jogging vid strandpromenaden längs Hornsbergs strand (Kungsholmen)

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu