VG-regionen anställer Försvarets kritiserade chef | Fria.Nu
  • Under Erik Lagerstens (till vänster) tid som informationsdirektör för Försvaret fick myndigheten kritik för provocerande marknadsföring och brist på transparens. I höst blir han kommunikationsdirektör för VG-regionen. (På bilden syns även kommendörkapten Per Öhrstedt.)
Göteborgs Fria

VG-regionen anställer Försvarets kritiserade chef

I höst blir Erik Lagersten ny kommunikationsdirektör för Västra Götalandsregionen. Tidigare var han informationsdirektör på Försvarsmakten, som under hans ledning fick kritik för provocerande marknadsföring och brist på transparens.

”Min uppgift är inte att vara en objektiv rapportör. Min uppgift är att bidra till en framgångsrik operation i Afghanistan och långsiktig tilltro till Försvarsmakten. Så om jag kan välja rätt tillfälle för publicering och rätt vinkel så gör jag det.”

Så sade Erik Lagersten, informationsdirektör på Försvarsmakten, i facket DIK:s medlemstidning i januari 2012.

I höst tillträder han tjänsten som ny kommunikationsdirektör för VG-regionen.

Under Erik Lagerstens tid vid Försvarets informationsenhet har myndigheten flera gånger kritiserats för att försköna bilden av militären och försvåra insyn i verksamheten. 2008 anmälde fyra journalister Försvarsmakten till Justitieombudsmannen för desinformation och sabotage av mediernas bevakning. Det året var Lagersten projektledare för Försvarets kontroversiella fototeam, Combat Camera, och arbetade även med en omorganisering av myndighetens informationstjänst under hösten. En av journalisterna som gjorde anmälan var Fredrik Laurin, numera chef för Sveriges Radios grävande journalistik. Han tror att VG-regionens invånare kommer att missgynnas av det nya valet av kommunikationschef.

– För regionens makthavare kommer det att vara positivt, de får en kompetent spin doctor, säger Laurin.

– Men medborgarna kommer att få minskad insyn i VG-regionen om man ska döma av Lagerstens agerande under sin tid på Försvarsmakten. Där har han på ett utomordentligt sätt representerat sina överordnades intressen genom att minska allmänhetens insyn, säger Laurin.

Magnus Fredriksson, forskare vid JMG på Göteborgs universitet, har studerat svenska myndigheters kommunikationsarbete. Till skillnad från Fredrik Laurin tror han inte att det nya valet av kommunikationsdirektör kommer att ha stor betydelse för VG-regionens invånare.

– Det som har kommit till uttryck i Försvaret beror på organisationens natur, säger Fredriksson.

Men att myndigheter allt mer förlitar sig på kommunikatörer kan skapa vissa problem:

– Det finns en konflikt mellan medborgares rätt till myndigheters öppenhet och transparens och tanken om att organisationer ska presentera en enhetlig röst. Just nu är varumärket och vad som syns det som styr organisationers kommunikation.

Fredriksson menar att fokus borde ligga på organisationerna och de som styr dem – inte de enskilda kommunikatörerna.

Erik Lagersten själv säger att han tilltalas av jobbet som kommunikationsdirektör på VG-regionen eftersom det ska bli intressant att arbeta för Sveriges största enskilda arbetsgivare.

– En stor organisation har en särställning och ett krav på sig att delta i det allmänna samtalet. Jag vill ge ansvariga politiker och regionens chefer de bästa förutsättningarna för detta, skriver Lagersten i ett mejl till GFT.

Men vad VG-regionens invånare kan förvänta sig med honom i spetsen för organisationens informationsenhet svarar han inte på. Istället talar han om vikten av att organisationen uppfattas på ett positivt sätt:

– Utgångspunkten är att inte be om ursäkt utan flytta fram positionerna generellt och vara en självklar aktör i det allmänna samtalet. Det krävs att chefer får ett sådant förtroende att de i sin kommunikation utgår från vad som är bra och inte vad som är negativt, skriver Lagersten.

VG-regionens val av ny kommunikationschef riktar onekligen strålkastarna på frågan om myndigheters skyldighet till insyn och öppenhet. GFT har försökt nå flera personer inom Försvarsmakten för en kommentar om Lagerstens tid som informationsdirektör där. Hittills har ingen velat uttala sig i medier, varken offentligt eller anonymt.

GFT har även sökt Västra Götalands regiondirektör Ann-Sofi Lodin för en kommentar, utan resultat.

Annons

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu