Datainspektionen överklagar drönarbeslut | Fria.Nu
  • Drönare har blivit allt vanligare i Sverige. Nu vill Datainspektionen ha ett klargörande för hur de egentligen får användas.
Fria Tidningen

Datainspektionen överklagar drönarbeslut

Efter en dom från förvaltningsrätten i Malmö behövs numera inget fototillstånd för obemannade luftfarkoster. Nu har Datainspektionen överklagat beslutet.

Nyligen fick en egenföretagare i Malmö rätt mot Länsstyrelsen som avslagit hans ansökan om att få använda fjärrstyrda drönare för att filma trädgårdar. Länsstyrelsen menade att aktiviteten borde ses som kameraövervakning och avslog därmed ansökan med motiveringen att drönaren ska ses som en ”uppsatt kamera” och därmed räknas under kameraövervakningslagen. Tillstånd för kameraövervakning är svårt att få om marken som ska filmas inte ägs av personen som söker tillstånd.

Men Förvaltningsrätten menar att drönaren, som bara har en batteritid på 20 minuter, inte omfattas av kameraövervakningslagen då den lagen bara gäller om en kamera är uppsatt en längre tid.

Datainspektionen, den myndighet som bland annat har till uppgift att skydda ifrån integritetsintrång, tycker att domen är problematisk.

– Ska allt hänga på hur lång tid själva drönaren kan vara i luften? Och var ska gränsen gå? Drönaren kan ju åka upp flera gånger efter varandra och den sammanlagda övervakningstiden kan då bli lång, säger Agneta Runmarker, dataråd på Datainspektionen, specialiserad på kameraövervakning.

– Vi har en grundlagsskyddad rätt till privatliv. Vi ska inte behöva bli filmade och övervakade utan att det finns goda skäl för det, som till exempel vid brott och olyckor, säger Agneta Runmarker.

Drönare har blivit allt vanligare i Sverige och lagarna har inte hängt med. Den 18 maj i år överklagade Datainspektionen en annan dom gällande drönare, i Jönköpings kammarrätt.

– Då ansåg Förvaltningsrätten att drönaren var manövrerad på plats eftersom den hela tiden var inom synhåll. Då omfattas den inte av kameraövervakningslagen utan räknas som handhållen kamera, säger Agneta Runmarker.

Beslutet betyder dock inte att det är fritt fram för övervakning med drönare. Vid kommersiell användning krävs till exempel tillstånd från Transportstyrelsen.

För amatörer gäller att drönaren alltid måste vara inom synhåll för piloten och drönaren får bara flyga 120 meter över marken och 500 meter i sidled utan tillstånd. Men flertalet dyrare modeller har förmågan att flyga mycket högre och flera kilometer i sidled.

– Man hade naturligtvis inte den här typen av drönare i åtanke när lagen om allmän kameraövervakning skrevs, nu har det ställts på sin spets, säger Agneta Runmarker.

Datainspektionen efterlyser nu ett klarläggande gällande drönare och har överklagat domen i Malmö för att fastställa vad som verkligen gäller.

Fakta: 

Drönare

Drönare, eller obemannade luftfartyg, är radiostyrda eller förprogrammerade flygande farkoster som kan bära med sig kamera eller annan utrustning. Billigare och bättre elektronik har lett till att drönarteknologi nu är tillgänglig för alla. Amatörmodellerna kostar från några hundralappar upp till tiotusentals kronor.

Tillstånd från Transportstyrelsen krävs för obemannade luftfartyg som används eller är konstruerade för: forskning, kommersiella ändamål, uppdragsflygning som inte är att betrakta som nöje eller om drönaren kommer flygas utom synhåll för piloten.

Förutom Datainspektionen har även Luftfartsverket och Försvarsmakten invändningar mot var en drönare får användas.

Källa: Transportstyrelsen

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu