UNHCR kräver lagliga vägar | Fria.Nu
  • William Spindler.
Fria Tidningen

UNHCR kräver lagliga vägar

För att människor ska slippa anlita flyktingsmugglare eller ta osäkra vägar behövs nya, lagliga vägar. Det menar FN:s flyktingorgan UNHCR.

– Istället för att tvinga människor att komma illegalt behövs säkra, reguljära alternativ så att människor inte behöver riskera sina liv, säger William Spindler, talesperson för UNHCR.

Ett omdiskuterat alternativ är att låta asylvisum utfärdas av ambassader och beskickningar, istället för att som Sverige i dag oftast kräver – att man söker asyl först när man kommit fram till Sverige.

– En del europeiska länder tillåter redan detta, men de vill inte skylta med det offentligt eftersom de inte vill få massa ansökningar.

William Spindler vill inte berätta vilka länder det handlar om, eftersom länderna inte vill vara offentliga, men han kan ge ett exempel:

– Frankrikes ambassad gjorde det vid ett tillfälle förra året, då gav man irakiska, kristna flyktingar visum så att de kunde resa direkt från norra Irak till Frankrike.

Något som UNHCR kämpar för är att fler länder ska införa ett så kallat resettlement-program, omflyttningsprogram. Det handlar om flyktingar som varken kan återvända till sina hemländer eller stanna i det land där de har sökt skydd. Alternativet är då att de välkomnas till ett tredje land. USA är det land som tar emot flest resettlement-flyktingar, men även Australien, Kanada, de nordiska länderna och latinamerikanska länder deltar i programmen.

En annan väg som UNHCR framför är att använda privata sponsorer – att invånare kan sponsra en flyktingfamiljs uppehälle.

FN-organet menar också att familjebegreppet behöver utvidgas bortom kärnfamiljen, så att exempelvis syskon och myndiga barn kan söka uppehållstillstånd och återförenas med sina familjer.

För de personer som ändå tar sig på egen hand till Europas gränser måste respektive land ta asylansökan på allvar.

– Man kan inte bara skicka människor tillbaka, utan måste ta upp och utreda deras asylansökan. Och är det på havet så måste man hjälpa dem i land och ge ordentlig hjälp.

– Alla som ansöker om asyl är inte flyktingar, men alla har rätt att ansöka och att få en rättvis prövning. Att skicka tillbaka någon utan att ha prövat asylärendet är att sätta personens liv på spel, säger William Spindler.

Annons

Rekommenderade artiklar

Så kan #metoo påverka arbetslivet

MeToo

”Det kommer alltid att finnas en före och efter #metoo” – Fria pratar #metoo och arbetsrätt med två fackliga experter.

Fria Tidningen

Här är alla metoo-upprop

MeToo

49 yrkeskårer och andra grupper vittnar om sexuella trakasserier ­– här är hela listan.

Fria Tidningen

Forskare kräver nytt klimatmål

2 eller 1,5 grader. Det kan låta lika men innebär stora skillnader när det gäller den globala uppvärmningen, visar ny forskning.

Fria Tidningen

© 2019 Fria.Nu