Öppen dörr till psykvården ska göra patienter friskare | Fria.Nu
Mathilda Andersson

Fördjupning


Mathilda Andersson
  • Rakare väg in till psykvården testas på flera avdelningar runtom i landet. ”Paradigmskifte” säger både patientorganisation och vårdchef.
Fria.Nu

Öppen dörr till psykvården ska göra patienter friskare

Konceptet där du själv skriver in dig på psykiatrisk vårdavdelning sprids nu över Sverige. I Stockholm har testet pågått sedan i höstas och snart öppnar Lund dörrarna till psyket. Men få patienter har nappat på det nya erbjudandet.

I Stockholms läns landsting är det cirka 40 psykospatienter som har ett speciellt kontrakt med sin avdelning som innebär att patienten själv bestämmer när hen ska bli inlagd och utskriven från vårdavdelningen. Ramen är högst fem dagar inläggning i sträck. Christina
Klintemo, psykiater och ansvarig för projektet på Stockholms läns sjukvårdsområde, beskriver det hela som ”ett paradigmskifte” för den psykiatriska vården i Sverige.

– Det är en jätteförändring för de patienter som får den här möjligheten och innebär ett förändrat synsätt för både patienter och personal, säger hon.

En del makt som nu ligger hos läkaren flyttas i stället över till patienten och personen slipper exempelvis att ta omvägen via psykakuten för att få vård. Förhoppningen är att den nya möjligheten på sikt ska minska vårdbehovet på slutenvårdsavdelning, något som liknande försök i Norge visat. På de tre avdelningar som deltar i försöksverksamheten finns det totalt tre platser som är reserverade för patienter med kontrakt.

Projektet har inte utvärderats än, men siffror som Fria Tidningar har fått från Stockholms läns landsting visar att få patienter hittills har utnyttjat möjligheten. Av de omkring 2 000 personer med psykosdiagnos som vårdades i heldygnsvården i Stockholm under förra året är det cirka 40 personer som fått ett kontrakt och av dem är det omkring 15–20 personer som nyttjat en kontraktsplats någon gång under hösten eller våren. De flesta patienter en gång, och någon enstaka person flera gånger.

– Jag tror på det här, men vi har inte hittat riktigt rätt än. Kanske har vi erbjudit kontrakten till patienter som är för friska. Vi behöver hitta en balans så platserna utnyttjas utan att det blir kö, säger Christina Klintemo.

I Stockholm är tanken att försöket ska bli permanent och även spridas till fler avdelningar.

NSPH, som är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området, är mycket positiva till självvalda inläggningar och har lobbat för att frågan ska lyftas till en nationell nivå.

– Vi önskar att departement och centrala myndigheter också tar initiativ i den här frågan för att få till en mer storskalig verksamhet och för att komma ifrån att enskilda landsting får hantera eventuella komplikationer som uppstår, säger Kjell Broström, intressepolitisk ombudsman på NSPH.

– Självvalda inläggningar förändrar hela den rådande kulturen som går ut på att läkaren bestämmer. Det ställer hela synsättet på ända och ställer frågan till patienten: ”Vad tycker du?”, säger han.

Kjell Broström tror att självvalda inläggningar kan fungera för många fler patientgrupper inom psykiatrin än psykospatienter.

– Det är generellt väldigt mycket mer man kan fråga patienten än vad man gör i dag. Men det finns ju gränser och då har vi också tvångsvårdslagstiftningen som arbetet vilar på om det exempelvis finns fara för själkvmord, aggressivitet eller våld, säger han.

Region Skåne kommer att prova konceptet med självvalda inläggningar på psykiatrin i Lund under hösten på några utvalda avdelningar. I Västra Götalandsregionen förs det diskussioner exempelvis på Södra Älvsborgs sjukhus.

”Vi pratar om det, det kommer säkert att införas”, skriver Bengt-Arne Andersson, chef på vuxenpsykiatrin på sjukhuset, i ett mail.

Fakta: 

Självvalda inläggningar

• Koncept som provats i Norge och innebär att patienter med psykossjukdom är garanterade en plats på vårdavdelning och själv skriver in och ut sig från avdelningen.

• Har visat goda resultat i Norge där totala antalet vårddygn för patientgruppen gått ner, mindre tvångsvård och mindre hot och våld på avdelningen.

• Nu testas konceptet bland annat i Stockholm och kommer att starta i Lund under hösten.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu