Omställningsrörelsen på väg till nästa nivå | Fria.Nu
Jan Forsmark

Krönika


Jan Forsmark
Landets Fria

Omställningsrörelsen på väg till nästa nivå

Nu håller omställningsrörelsen på att växla upp, skriver Jan Forsmark, koordinator för Omställning Sverige.

De senaste åren har omställningsinitiativen i Sverige genomfört mängder med aktiviteter, allt från filmvisning till Framtidsveckor. Under våren 2015 visar sig en ny struktur i arbetet. Söderhamn har bildat Södra Norrlands Omställningscentrum, i Örebro län har ROS skapat ett regionalt samarbete, Studiefrämjandet har genom sitt initiativ med Framtidsveckan skapat mer än 40 regionala eller lokala veckor och flera folkhögskolor diskuterar hur folkhögskolan ska kunna vara ett regionalt centrum för omställning. Flera av folkhögskolorna har dessutom egna kurser med fokus på omställning, antingen kopplat till lokala eller globala frågor eller till rent praktiska som till exempel odling. Högskolor som till exempel Malmös har kurser där designstuderande tar fram fantastiska förslag på hållbara bostadsområden. Några grupper och politiska partier har tagit fram omställningsplaner. Kommuner och länsstyrelser frågar efter gruppernas arbete och engagemang samt bidrar med stöd i olika former.

Det byggs lokala och regionala nätverk där alla samhällsnivåer inkluderas – där civilsamhälle och myndigheter möts och får till stånd den uppväxling av omställningsarbetet som behövs nu för att komma vidare.

Vad är det som händer?

Jag tror att det handlar om vårt lokala engagemang där vi bjuder in alla att bidra. Att vi inte konfronterar motståndarna utan har fokus på dem som vill skapa en förändring, har bidragit till ett erkännande på allt från EU-nivå till den lokala politiken.

Låt oss fortsätta på vår inslagna linje, att bjuda in för att skapa ett hållbart samhälle för kommande generationer. Låt deltagarna bygga på sitt engagemang för hållbarhet, stötta initiativen, sedan växer det.

Omställningsgrupperna, Hela Sverige ska leva, studieförbund, kyrkor, kommuner, länsstyrelser, företag, högskolor, folkhögskolor och alla privatpersoner kan skapa en lokal förändring om alla tänker bort sina revir och ser omställningsarbetet som en gemensam angelägenhet.

Det är dags att skapa nya samarbetsstrukturer på såväl det lokala som det regionala planet. Det är dags att skapa regionala och lokala omställningsplaner och stötta initiativ så att de blir permanenta, inom till exempel lokala odlingar och energilösningar.

Omställningsrörelsen är på väg till nästa nivå – praktik och strategi för lokal omställning.

Annons

© 2020 Fria.Nu