Vänstern måste ta vetenskapen på allvar | Fria.Nu
  • Kunde Ramses II dö av tuberkelbakterien, om den inte ens var upptäckt i hans årtusende?
Fria Tidningen

Vänstern måste ta vetenskapen på allvar

David Brolin svarar på Leo Berglunds inlägg i debatten om vänstern, sanningsrelativismen och det postmoderna.

Leo Berglunds replik är tidstypisk. Inte tror han väl på fullt allvar att jag hävdar att George Bush den äldre influerats av postmodern teori? Poängen är naturligtvis den att det finns överensstämmelser mellan den filosofi som går under namnet postmodernism och den politiska maktens försök att legitimera sina handlingar. Det är här relativismen kommer in. Jag är medveten om att relativismen har många ansikten och det kan vara väsentligt att göra distinktioner. Mitt fokus var sanningsrelativismen och den har sannerligen en tydlig koppling till maktutövning då och nu. George Bush d.ä. är ett exempel som kan mångfaldigas. Benito Mussolini rättfärdigade sitt fascistiska styre med relativismen (fascismen är en relativism enligt Mussolini).

Att postmodernism inte har med relativism att göra – som Leo Berglund hävdar – måste ses som ett häpnadsväckande påstående. Vetenskapssociologen Bruno Latour – av många igenkänd som relativist och postmodernist – som av Leo Berglund lyfts fram som ett slags vetenskapligt föredöme, hävdade att Ramses II inte dog av tuberkulos eftersom tuberkelbakterien upptäcktes först 1882. Före denna upptäckt hade bakterien ingen verklig existens eftersom allt är en social konstruktion. Bruno Latour begick det epistemologiska felslutet – han förväxlade verkligheten med det vi kan veta om verkligheten – liksom Leo Berglund gör i dag.

Konservatism, säger Leo Berglund om min ståndpunkt. Men ett försvar för objektivitet, fakta och sanning är inte konservatism. Det är själva grunden för samhällskritik och revolutionär politik. Leo Berglund avslöjar sin egen postmoderna och antirealistiska hållning – som ingalunda är vetenskapens ståndpunkt – när han skriver att verkligheten alltid kräver tolkning och att fakta är ”sociala överenskommelser”.

Ack ja. Här är det väsentligt att skilja på sociala och naturliga objekt. Berg och sjöar kräver ingen tolkning. Leo Berglunds genmäle gör det däremot. Är växthuseffekten och Förintelsen enkom ”teori” och inga fakta? Leo Berglund tappar bort verklighetsreferensen och står därför försvarslös inför klimat- och förintelseförnekarna. Den nynietzscheanska tanken att allt är tolkning är farlig – också politiskt. Utan en värld av fakta faller rättvisan och jämlikheten.

Idén att postmodernismen i dag är en marginalföreteelse hör man ofta från de postmoderna. Jag har i en rad andra artiklar och essäer kartlagt detta vitt spridda fenomen i kultur och akademisk forskning och hänvisar till dessa.

Nej, Leo Berglund bör läsa lite Jürgen Habermas, David Harvey, Alex Callinicos, Terry Eagleton och Mauricio Ferraris (nyligen översatt till svenska). Det pågår en nyrealistisk vändning inom filosofin som även borde intressera förhärdade posttänkare.

Annons

Rekommenderade artiklar

Dansintresset väckte läslusten

I helgen visar ett gäng unga varför de brinner för hiphop, breakdance och spoken word, i föreställningen Still here. Men allt började som ett läsprojekt.

Skånes Fria

© 2020 Fria.Nu