Savanner bromsar klimatförändringar | Fria.Nu
  • Studien visar att savanner och torra buskmarker dominerar variationer och ökningen i det globala koldioxidupptaget.
Fria Tidningen

Savanner bromsar klimatförändringar

Tropiska regnskogar lyfts ofta fram som viktiga ur klimatsynpunkt eftersom de tar upp stora mängder koldioxid. Nu visar en ny studie att savanner också spelar en avgörande roll för att bromsa klimatförändringarna.

Det är forskare vid Lunds universitet som har lett studien som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science. Den visar att savanner och torra buskmarker spelar en viktig roll för att ta upp och lagra koldioxid från atmosfären och på det sättet bromsa klimatförändringarna.

– Samhället har fokuserat ganska mycket på tropiska skogar och tittat på vad som kommer att hända där. Det här visar att vi måste börja titta mer noggrant på de här torkkänsliga områdena och om det är någonting vi kan göra för att hindra eventuell påverkan precis som vi försöker motverka avskogning i tropiska regnskogar, säger forskaren Anders Ahlström.

Tropiska regnskogar växer fortfarande mest och tar upp mest koldioxid från atmosfären men det som studien visar är att savanner och torra buskområden ligger bakom de stora variationer i koldioxidhalten i atmosfären som man kan se mellan olika år och som har varit svåra att förklara. De dominerar också den ökning som har skett av upptaget av koldioxid de senaste 50 åren. I dag tar ekosystemen på land upp ungefär 25-30 procent av våra utsläpp varje år och så har utvecklingen sett ut ända sedan 60-talet samtidigt som våra utsläpp har ökat.

­– Helt plötsligt finner vi att det är ett helt annat ekosystem än vi har trott som ser helt annorlunda ut och som drivs av andra sorters faktorer, som styr stora delar av kolupptaget, som FN:s klimatpanel har pekat ut som det kanske mest osäkra för framtida klimatförändringar, säger Anders Ahlström.

Nu behövs det mer forskning för att reda ut vad det är som har drivit på ökningen av upptaget av koldioxid och variationerna mellan olika år, säger han.

­– Det här är fortfarande helt nytt. Just nu försöker vi komma fram till hur ökningen av kolupptaget kommer att förändras i framtiden.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu