Transpersoner diskrimineras på universiteten | Fria.Nu
Fria Tidningen

Transpersoner diskrimineras på universiteten

Hbtq-personer diskrimineras på universitet och högskolor och särskilt utsatta är transpersoner. Det säger Elise Linnea Strömberg, som är en av författarna till den nya rapporten Avslöja heteronormen.

Avslöja heteronormen är en rapport som har getts ut av Sveriges förenade hbtq-studenter. Elise Linnea Strömberg hoppas att rapporten ska leda till att universitet och högskolor slutar diskriminera hbtq-personer. För i dag görs det hela tiden. Rapporten är ingen munter läsning.

I rapporten berättar bland annat en student att hen läste en kurs om miljögifter. Under en föreläsning togs det upp hur hormonstörande ämnen bland annat ökar frekvensen av intersexuella: ”Intersexuella framställdes mer som misstag, något onaturligt och det spädde troligtvis på de fördomar om intersexuella som ändå finns i allmänhet.”

I rapporten framkommer också att det finns luckor i de likabehandlingsplaner som lärosätena använder sig av. Där står: ”För att omfattas av diskrimineringsskyddet måste personens könsidentitet eller könsuttryck uppfattas av andra”.

– Det innebär att om vi sitter i ett klassrum och din föreläsare uttrycker sig direkt transfobisk, så måste du ställa dig upp och säga att du uppfattar det som kränkning för att det ska räknas som diskriminering, säger Elise Linnea Strömberg.

Och det är inte bara i klassrummet som diskriminering förekommer. Festligheter i samband med till exempel disputationer, kan vara rena mardrömmen för den som till exempel är född med en snippa men inte känner sig hemma i långklänning. KTH är en av de skolor som har den här typen av fester. Till en diplomeringsceremoni i Stadshuset uppmanas studenterna att komma i mörk kostym, långklänning eller folkdräkt. I rapporten berättar en student att informationen om klädseln från KTH, var både könad och okönad. Men när hen bröt mot det förväntade fick hen ett osäkert och skeptiskt bemötande.

Gustav Amberg är vicerektor för fakultetsutveckling och jämställdhet på KTH. Han säger att normer för klädsel i Stadshuset inte är något han ensam kan ändra på. Men för hans del skulle direktiven hur en ska klä sig vid den här typen av ceremonier gärna kunna bli mer inkluderande.

– Det skulle kunna stå att om du är kvinna enligt folkbokföringen och vill komma i frack så går det bra och givetvis omvänt, att den som enligt folkbokföringen är man kan komma i klänning.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu